Nyhetstips

Avtale om sammenslutning inngått.

Pressemelding   •   feb 26, 2010 09:55 CET

Styrene i Høland Sparebank og Setskog Sparebank inngikk 25. februar 2010 avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan).

Målsetningen er å videreutvikle en sparebank med sterk lokal forankring i Aurskog-Høland kommune og omliggende kommuner med kapital, kundegrunnlag og kompetanse til å hevde seg i den sterke konkurransen som eksisterer i dagens bank- og finansmarked.

Den sammensluttede banken vil få navnet Høland og Setskog Sparebank og ha en forvaltningskapital på ca. NOK 3,9 milliarder og en egenkapital på ca. NOK 280 millioner. Kjernekapitaldekningen vil være i overkant av 15 %. Banken vil betjene ca. 12000 kunder fra kontorer på Bjørkelangen, Setskog, Løken og Hemnes. Den sammensluttede banken vil fortsatt
være deltaker og aksjeeier i Terra-Gruppen AS.

Administrerende banksjef John Sigurd Bjørknes i Høland Sparebank vil bli administrerende banksjef i den nye banken, mens banksjef Vidar Myrvold i Setskog Sparebank vil inngå i ledergruppen. Styreleder Jarle Bergsjø i Høland Sparebank er innstilt som styreleder i den nye Banken.

Begge banker har utstedt egenkapitalbevis. Det er avtalt et bytteforhold på 1:1. Høland Sparebank er overtakende bank i fusjonen og vil således utstede 187900 nye egenkapitalbevis til eierne av egenkapitalbevis i Setskog Sparebank og disse vil eie ca. 27 % av egenkapitalbevisene i den fusjonerte banken. Høland Sparebank vil videreføre sin notering på Oslo Børs. Setskog Sparebank er i dag ikke notert på Oslo Børs.

Det er lagt opp til en fremdriftsplan der bankenes forstanderskap skal behandle fusjonen i møter
18. mars 2010. Det er behov for offentlige godkjenninger, og det håpes at fusjonen vil tre i
kraft i løpet av juni 2010. Det utarbeides et informasjonsdokument om sammenslutningen som skal
kontrolleres av Oslo Børs og offentliggjøres.

Source: Millistream