Statens helsetilsyn

Avtale om uavhengig helsetilsyn i utenlandsoperasjoner

Pressemelding   •   des 14, 2009 09:57 CET

Forsvarsdepartementet og Helsedepartementet skrev fredag under en avtale som skal sikre et uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag.

Direktør Lars E. Hanssen understreket at dette er en avtale mellom departementene, og at Helsetilsynet ikke kan være part i avtalen for å føre uavhengig tilsyn.

– Vi er ikke ute etter å finne syndebukker blant de enkelte helsearbeiderne i Forsvaret, sier Lars E. Hanssen. – Det vi er mest opptatt av er å ha robuste systemer, sånn at det ikke oppstår svikt. For å få dette til, må vi ha en åpen dialog med Forsvardepartementet.


Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet (pdf)

Sikrer uavhengig helsetilsyn i utenlandsoperasjoner, pressemelding fra Forsvarsdepartementet 11.12.2009