Utlendingsdirektoratet (UDI),

Avvikler mottaksplasser Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned om lag 250 mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere.

Pressemelding   •   sep 01, 2010 09:18 CEST

Bakgrunnen er at det har kommet 70 prosent færre enslige mindreårige asylsøkere sammenlignet med i fjor. Det betyr at behovet for mottaksplasser har sunket kraftig.
- UDI sine regionkontor i Nord, Midt, Vest, Sør og Indre øst skal nå vurdere hvilke mottak eller avdelinger som skal legges ned, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad.

Halvering av antall plasser

Oppsigelsen av de ordinære mottaksplassene skal skje med virkning fra 1.oktober. Når disse oppsigelsene er gjennomført vil antallet ordinære mottaksplasser for unge asylsøkere ha blitt halvert i 2010.

Det er altså ikke avklart hvilke mottak eller avdelinger som blir nedlagt. Opplysninger om dette vil publiseres på udi.no så snart avgjørelsen er tatt.   Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland
Region Midt: Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Region Sør: Aust- og Vest-Agder, Telemark, og Vestfold
Region Indre øst: Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland