Badger Explorer ASA

BADGER EXPLORER ASA – 4. KVARTAL OG HELÅRSRAPPORT 2010

Pressemelding   •   feb 23, 2011 09:41 CET

Selskapets hovedoppgave i 2010 har vært å gjennomføre en fullskala demonstrasjon av Badger Explorer konseptet i ”closed cavity”. Vellykkede tester ble utført ved test anlegget i Brumunddal, noe som førte til at de tre prosjektsponsorene (ExxonMobil, Shell og Statoil) den 7. desember 2010 godkjente milepæl 2 i prototype-programmet.

Badger Explorer ASA forbereder nå for den pre-kommersielle fasen.

I fjerde kvartal 2010 har man funnet frem til et egnet lokalt testområde for boring i leirholdig grunn for å gjennomføre første del av prototype programmets milepæl 3. Milepæl 3 vil bestå av to ulike faser, (i) boring og kompaktering i leirholdig grunn, og (ii) begraving hele Badger Explorer-verktøyet i åpent hull i Brumunddal.

Jig-assisterte boretester i leireformasjon har blitt utført og vil nå bli etterfulgt av bore- og kompakterings-tester med hele verktøyet nedsenket i leireformasjonen. I midten av mars 2011 vil det vil bli mobilisert for de avsluttende testene i Brumunddal.

Parallelt med disse oppgavene har selskapet jobbet videre med utvikling av og bygging av den pre-kommersielle Demo125 utgaven av Badger Explorer. For å sikre faglig og finansiell støtte i den pre-kommersielle fasen er det avholdt en rekke møter med de tre oljeselskapene som støtter prosjektet samt med potensielle nye sponsorer.

Badger Explorer ASA konsernet hadde per 31.12.2010 likvide midler (brutto) på MNOK 98,5 (inkludert andeler i et markedsbasert likviditetsfond). Badger Explorer konsernet (omfatter også det 50 prosent eide  Calidus Engineering Ltd, UK) hadde per 4. kvartal 2010 driftsinntekter på kNOK 5 729 (kNOK 2 087 året før) og driftsinntektene for hele året (2010) var kNOK 12 056 (tilsvarende tall for hele 2009 var kNOK 8 978). Driftsutgiftene per 4. kvartal 2010 ble kNOK 10 699, og kNOK 30 634 for hele 2010. Sammenlignet med 2009-tall på kNOK 8 128 for 4. kvartal og kNOK 24 662 for hele året.

EBITDA for 4. kvartal 2010 ble kNOK -4 970 og for hele 2010 kNOK -18 578 (EBITDA i 2009 var kNOK -6 042 for 4. kvartal og kNOK – 15 685 for hele året).

Basert på resultatene som er oppnådd i 2010, oljeselskapenes konseptgodkjenning og den tekniske fremgangen gjennom året, er BXPL mer optimistisk med tanke på teknologiens anvendelse i markedet.

Stavanger, 23. februar 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com