Badger Explorer ASA

Badger Explorers selvbegravingstest med lovende start

Pressemelding   •   des 17, 2009 09:55 CET

Badger Explorer ASA har gjennomført innledende fullskalatester av selskapets
Badger Explorer boreverktøy med lovende resultater. Pionerarbeidet innebærer i
denne fasen omfattende verifikasjoner og verdifulle tilpasninger. For å
dokumentere dette arbeidet og sikre suksess vil den pågående fullskala
selvbegravingstesten strekke seg ut i januar 2010. En suksessfull selvbegravelse
vil demonstrere den patenterte Badger Explorer teknologien.

Badger Explorer ASA har gjennom 2009 arbeidet for å fullføre prototypefasen,
hvor fullskala selvbegravingstest er neste milepæl. I tillegg til utvikling og
forbedring av boreverktøyet har det vært et omfattende søk for å finne et egnet
sted for testing av fullskalaprototypen av Badger Explorer. Testlokasjon er
etablert og arbeidet som er gjort på stedet de siste månedene har gitt
resultater som gir grunnlag for optimisme for den kommende selvbegravingstesten.

For ytterligere å sikre gode resultater for selvbegravingstesten, vil det i de
kommende ukene bli forboret flere starthull. Startrammer og lederør som skal
tjene som startposisjoner for boreverktøyet er installert. Dette er et
verdifullt tilleggselement som vil gi nyttig erfaring i forhold til utvikling av
en tilsvarende løsning for bruk når boreverktøyet skal operere fra havbunnen.

- Vi har valgt å utvide testen ved å forbore flere brønner ned til 13-15 meters
dyp og klargjøre disse med startrammer og lederør. I tillegg til å gi
ytterligere relevant operasjonell erfaring, gjør vi dette fordi kraften i
kompakteringsfunksjonen er så stor at forankring og motvekt har vist seg
nødvendig. Dette er viktig, fordi det bekrefter at verktøyet har de egenskapene
vi har lagt til grunn og at konseptet fungerer slik vi har fått indikert fra de
tidligere testene, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal og
fortsetter:

- Vi har hatt betydelig fremgang de siste månedene. Samtidig er mobilisering,
tekniske justeringer, verifikasjon av prosesser og funksjoner, samt
dokumentasjon av det pionerarbeidet som utføres, tidkrevende. Vi har derfor
valgt å gjøre de tilpasningene som vi finner nødvendige for at
selvbegravingstesten skal kunne gjennomføres med størst mulig grad av
sannsynlighet for å lykkes. Jeg ser selvbegravelsen som slutten på
prototypefasen og overgangen til den pre-kommersielle fasen, sier Kjell Erik
Drevdal.

Badger Explorer er en revolusjonerende ny metode og et verktøy for detaljert
kartlegging av olje- og gassforekomster til en betydelig lavere risiko, kostnad
og kompleksitet enn ved bruk av kostbare borerigger. Badger
Explorer-metoden/verktøyet vil i forhold til dagens letemetoder i betydelig grad
redusere risikoen for miljøforurensning og redusere påvirkningene på miljøet.
Badger Explorer-prosjektet har vekket betydelig interesse blant oljeselskaper og
innen oljeserviceindustrien, og selskapet har inngått kundepartneravtaler med
oljeselskapene Statoil, Shell og ExxonMobil.

Prototype-versjonen (tidl. Demo50) er en robotisert elektrisk/hydraulisk
prototype som er styrt ved hjelp av et PC-basert SCADA-system via en 50 meter
lang kabel. Alle hovedfunksjoner er testet og verifisert.

Badger Explorer-prosjektet er fullfinansiert frem til kommersialisering,
inklusive teknisk, operasjonell og finansiell støtte fra selskapets
kundepartnere. Videre er aktivitetene i de markedene Badger Explorer vil
henvende seg til høye, og selskapet merker stor interesse for konseptet. I
kombinasjon med de forventede testresultatene gjør dette at Badger Explorer ASA
ser frem til 2010 – et år som for selskapet vil bli preget av høy aktivitet,
videre utvikling og forbedring av boreverktøyet Badger Explorer, samt
forberedelse til kommersialisering av tjenester.

For ytterligere informasjon,
kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, Badger Explorer ASA, kontor +47 529 74515, mob +
47 916 43552
Gunnar Dolven, CFO, Badger Explorer ASA, kontor +47 529 74540, mob +47 908 53168