Virke e-Handel

Bagatellgrensen er ingen bagatell!

Pressemelding   •   okt 09, 2012 19:45 CEST

Heves grensen på 200 kroner for avgiftsfri netthandel til 1000 kroner, kan det bety kroken på døra for mange norske e-handlere. De som vil heve den såkalte bagatellgrensen har ikke skjønt hva som står på spill, sier Gerhard Anthun. Han viser til at i Sverige og Danmark er grensen på henholdsvis 100 SEK og 80 DKK, og det er flere grunner til at Norge snarere bør senke enn heve "bagatellgrensen".

Anthun er daglig leder i Distansehandel Norge, bransjeforeningen for seriøse norske e-handelsbedrifter.

– Basert på en undersøkelse utført av PostNord samt vår egen bransjestatistikk, vil Distansehandel Norge anslå at utenlandskjøp utgjør 25–30 prosent av den totale netthandelen i Norge, sier Anthun.

–Distansehandel Norge ønsker derfor at det avgiftsfrie beløpet blir justert ned slik at det blir tilnærmet likt ”bagatellgrensen” i våre naboland Sverige og Danmark. Der er grensen for avgiftsfri netthandel henholdsvis 100 SEK og 80 DKK.

Det er viktig å forstå hva som skjer hvis bagatellgrensen i stedet blir hevet:

* Vi får en konkurransevridning i disfavør av norske e-handelsbedrifter fordi nordmenn da vil kunne handle moms- og tollfritt for langt større beløp i utenlandske nettbutikker.

* Nordens største netthandelsselskap, norske Komplett.no, har gjennomført en undersøkelse som viser at 57 prosent av alle ordrer var på under 1000 kroner.

* Bagatellgrensen kom i 1975. Men det at den er gammel, er ikke noe argument for å heve den. En heving vil ha mye større negative ringvirkninger på norsk e-handel i dag enn for noen år tilbake. Alene i Posten og Bring arbeider flere tusen ansatte direkte eller indirekte med distansehandel, sier Gerhard Anthun.

 

Med distansehandel menes alle handelsformer der ikke kjøper og selger fysisk møtes.
Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

I alle år har Distansehandel Norge arbeidet for at postordre, seinere også e-handel,
skal være en trygg og kundevennlig distribusjonsform.
Som en konsekvens av dette ble sertifiseringsordningen Trygg E-Handel etablert i 2011.
Trygg E-handel skal sørge for klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes
forventninger og netthandlernes forpliktelser ved handel på nettet.