Grønn Ungdom

- Bakstreversk vedtak

Pressemelding   •   jun 14, 2013 14:37 CEST

Grønn Ungdom mener Stortinget i dag gjør et bakstreversk vedtak.

I dag vedtar Stortinget innføringen av kjønnsnøytral verneplikt. På landsmøtet i De Grønne tidligere i vår kjempet Grønn Ungdom hardt for å avvikle verneplikten til fordel for en kjønnsnøytral profesjonalisering. De Grønne er nå eneste parti som går inn for dette.

Talsperson i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl, mener Stortingets vedtak er lite progressivt.

- Det er bakstreversk av politikerne på Stortinget å gjemme unødvendig tvang bak at det er et likestillingstiltak. Kjønnsnøytral verneplikt er hverken et likestillingstiltak eller noe vi har bruk for, ettersom verneplikten i praksis ikke lenger er reell. Det er allerede bare en fjerdedel av menn i vernepliktig alder som avlegger militærtjeneste. Å tvinge jenter så vel som gutter ut i tjeneste hører ikke 2013 til, sier hun.

Ophaug Dahl viser til flere andre europeiske land som har avviklet verneplikten, deriblant Sverige og Tyskland. Hun mener verneplikt er en idé som tilhører en annen tid, og ikke er tilpasset Norges behov for sikkerhet i dag

- Invasjon fra Russland virker i dag relativt fjernt, og cyberangrep og terror fremstår som langt mer realistiske trusler. For å møte disse truslene, trenger vi profesjonelle soldater med spesialiserte ferdigheter, ikke 19-åringer som har vært inne til tjeneste i bare et år, sier Ophaug Dahl.


Om Grønn Ungdom

Grønn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med bærekraftig produksjon og langsiktig tenkning.