Rikskonsertene

Balansekunst – fra ord til handling

Pressemelding   •   jun 12, 2013 14:45 CEST

Rikskonsertene er landets største arbeidsgiver for frilansmusikere. Hver eneste skoledag møter elever over hele landet musikere fra inn- og utland, og musikk fra alle sjangre. Musikerne er rollemodeller for barn og unge, og nå ønsker Rikskonsertene å legge handling bak ordene. I anledningen hundreårsmarkeringen av kvinners stemmerett gikk startskuddet for Rikskonsertenes likestillingsprosjekt.

- Det er lett å være enig i fagre ord om at kvinner skal være synlige og sterke rollemodeller med like muligheter som menn, sier Turid Birkeland, direktør i Rikskonsertene. – Nå har vi muligheten til å gjøre noe konkret, til å sette handling bak ordene.


En merkedag
Tirsdag 11. juni var en merkedag i norsk stemmerettshistorie. Hundreårsmarkeringen var også startskuddet for Rikskonsertenes likestillingsprosjekt, Balansekunst, som har som hovedformål å slippe flere kvinner til på både rekrutteringsnivå og det profesjonelle feltet.

- Vi lanserer vårt Balansekunstprosjekt. Rikskonsertene ønsker å gå i front og vise andre at det nytter å få til bedre kjønnsbalanse, også innen musikk, forteller Birkeland. - Barn møter daglig utøvende musikere og kunstnere på sin egen arena, skolen. Vi har et ansvar for både å skape rollemodeller og å sørge for at musikere har arenaer og muligheter til å være det.

Som tiltak i Balansekunstprosjektet utarbeider nå Rikskonsertene tydelige mål for kjønnsbalanse i konsertproduksjonene. Balanse i utøvere i nyproduksjoner skal prioriteres, andelen av kvinnelige utøvere i egne, allerede eksisterende kosepter skal kartlegges. Det samme skal kvinner som kan være aktuelle for prosjekter for fremtiden. Mye av arbeidet er allerede i gang. I tillegg samarbeider Rikskonsertene med prosjektet "Kvinner og konserteknikk" om å tilby praksisplasser. Oppstart er til høsten.

Flere kvinner ønskes
- Vi vil særlig oppfordre kvinnelige søkere til å sende inn forslag til nye programprodusjoner, sier Birkeland. Fristen er 30. juni.

Rikskonsertene skal produsere og sende ut levende musikk innen alle sjangre til alle landets skoleelever. Et slikt mandat krever også at Rikskonsertene sørger for at et så bredt spekter av musikere som mulig får muligheten til å spille for det store skolepublikummet.Gjennom Balansekunstprosjektet vil Rikskonsertene bidra til å gi flere kvinner muligheten til å være utøvende og til å være synlige i alle ledd innen musikken; fra teknisk gjennomføring til komposisjon og utøvelse.

Piloter
Nord-Trøndelag og Oslo er pilotfylker i utprøvingen av tiltakene. Etter hvert skal også den internasjonale konsertvirksomheten innlemmes i prosjektet.


FAKTA OM BALANSEKUNST


Arbeidsgruppen til prosjektet Balansekunst består av følgende organisasjoner: Norsk jazzforum, Ny Musikk, AKKS, artistorganisasjonen GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norges musikkhøgskole, Musikkutstyrsordningen, Oslo musikkråd og kompetanseformidlingen.

Prosjektets tese er at en bedre kjønnsbalanse i musikken vil føre til et rikere musikkliv. Balansekunst skal planlegge prosjekter, drive med kunnskapsinnsamling og være i tett dialog med musikklivet. Mentorordninger, rekruttering, kartlegging, tallfesting, øremerkete prosjektmidler til aktører i norsk musikkbransje er blant tiltakene prosjektet har foreslått.

Rikskonsertene er samarbeidspartner i prosjektet Balansekunst.

Rikskonsertene eies og finansieres av Kulturdepartementet og konsertene finner sted i skoler, barnehager, på ulike samfunnsinstitusjoner og på arbeidsplasser. I tillegg har Rikskonsertene en omfattende internasjonal virksomhet, finansiert og initiert av Utenriksdepartementet. Rikskonsertene hyrer årlig om lag 800 frilansmusikere og står bak omtrent 10 000 konserter i inn- og utland.