Talent Norge AS

Ballettgutt får studielån likevel

Pressemelding   •   jun 16, 2015 12:34 CEST

Talent Norge ble tidligere i år tipset om en spesiell sak hvor Lånekassen i forhåndsvurdering av støtterett til Royal Ballet School (Lower School) i London hadde kommet til at det ikke var hjemmel for å gi støtte til utdanningen. Dette var en del av bakgrunnen for vårt høringsinnspill til Kunstnerøkonomiutredningen (vedlagt).

På bakgrunn av opplysningene i den konkrete saken har Kunnskapsdepartementet foretatt en vurdering av bestemmelsen. Departementet har nå kommet til at "det skal gis støtte i tilfeller hvor elever har fullført tiårig grunnskole i Norge, og blir opptatt på Lower School (og ikke Upper School) fordi man er født etter 1. september i det året man fyller 16 år".

Det skal dermed gis utdanningsstøtte fra Lånekassen i slike tilfeller, allerede fra høsten 2015, heter det i brevet som Kunnskapsdepartementet sendte til Lånekassen i går (vedlagt).

Sentralt i departementets vurdering er at aldersskillet som lærestedet praktiserer i enkelte tilfeller gir urimelige og utilsiktede konsekvenser for norske elever som kommer inn ved skolen. Departementet vil endre tildelingsforskriften fra undervisningsåret 2016-17, slik at det går klart fram av § 35-3 at det er støtterett i tilfeller som nevnt.

Talent Norge samarbeider om å styrke og spisse talentutvikling innen kunst og kultur