Rygge-Vaaler Sparebank

Banker forhandler om sammenslutning

Pressemelding   •   feb 07, 2011 11:39 CET

Styrene i Halden Sparebank og Rygge-Vaaler Sparebank
har den 5. og 6. februar 2011 vedtatt å innlede
forhandlinger med sikte på en sammenslutning mellom
de to sparebankene.

Styrene ønsker ved en sammenslutning av de to bankene
å legge grunnlaget for en offensiv tilnærming til
konkurransesituasjonen - med spesielt fokus på lokal
styrke. Begge bankene er SpareBank 1-banker, med
solid innsikt og kunnskap om hverandre.

Styrene fremhever videre at en vellykket prosess må
bygge på en balansert fordeling av viktige funksjoner
og posisjoner.

Den sammensluttede bank skal være en bank med
eierandelskapital (egenkapitalbevis). Kapitalen i
dagens sparebanker blir igjen i lokalsamfunnet der
den er skapt. Styrene ønsker å etablere to
sparebankstiftelser med solide kapitalgrunnlag
(grunnfond). Avkastningen til sparebankstiftelsene
vil bli brukt til å støtte allmennyttige formål i de
distrikt som sparebankstiftelsene omfatter.

Det legges opp til å videreføre sterke
kompetansemiljøer, lokale styrer og lokal
beslutningsrett.

Hvis enighet om sammenslutning vil det bli foreslått
at navnet på den sammensluttete banken blir SpareBank
1 Østfold Akershus. Hovedkontoret vil bli etablert i
Rygge kommune.
Ivar Listerud vil bli foreslått som administrerende
direktør og Arild Bjørn Hansen som
viseadministrerende direktør.

Ingen ansatte skal sies opp som følge av en eventuell
sammenslutning mellom Halden Sparebank og Rygge-
Vaaler Sparebank.

Partene skal forhandle om en avtale med vilkårene for
en sammenslutning, herunder forslag til bytteforhold.
Det vil også bli gjennomført en økonomisk og juridisk
gjennomgang av bankene. Styrene i Halden Sparebank og
Rygge-Vaaler Sparebank ønsker en rask prosess og skal
i møte den 11. april 2011 ta stilling til en avtale
om sammenslutning.

Hvis enighet om sammenslutning oppnås, skal styrene i
de to bankene fremme forslag overfor sine
forstanderskap om sammenslutning av de to bankene.

Endelig vedtak om sammenslutning treffes av
forstanderskapene i henholdsvis i Halden Sparebank og
Rygge-Vaaler Sparebank. Et vedtak om sammenslutning
må godkjennes av Finansdepartementet før
sammenslutningen kan gjennomføres.

Det vil bli sendt ny børsmelding etter styremøter i
bankene den 11. april 2011.

Halden og Moss,
7. februar 2011

Kontaktpersoner:
Asle Bugdø-Petersen, adm. banksjef, Halden Sparebank,
tlf. 901 17 888
Ivar Listerud, adm. direktør, Rygge-Vaaler Sparebank,
tlf. 915 34 560