CloudNames

Banksvindel kunne vært unngått

Pressemelding   •   des 20, 2011 10:31 CET

Siste dagers svindelforsøk mot DNB kan unngås i fremtiden, når de nye internettadressene innføres på nyåret. ”Toppnivådomener” vil øke sikkerheten på nettsider sier norsk internettekspert.

The International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) åpner i januar for at selskaper kan søke om et eget generisk toppnivådomene. Dette vil si at en erstatter .com eller .no med for eksempel .bank, .dnb eller .nordea. Internettveteran Rolf Larsen mener dette vil øke sikkerheten på internett betraktelig.

− Det er betydelig lettere å lage villedende domenenavn og adresser foran punktum enn bak, for å si det enkelt. Eksempelvis kan jo dnbnettbank.com eller nordeakundeservice.no registreres av enhver, som ikke trenger å ha noen tilknytning til banken, forteller Larsen.

Flere banker har registrert nettbanker og nettsider for aksjehandel under lokale domener, som for eksempel .no og .se. Larsen stiller spørsmålstegn ved hvor mye bankene faktisk vet om hvilket sikkerhetsnivå som faktisk gjelder for sine lokale domener.

− Bankene selv har ingen kontroll over hvilke sikkerhetsprotokoller som tilbys under de lokale domenene. Dersom eksempelvis DNB hadde operert under et eget toppnivådomene ville banken hatt full kontroll over utrulling av nye sikkerhetsprotokoller. Det er langt strengere adgangskontroll til kontrollpanel for endringer, og en vil kunne sikre sidene bedre mot hijacking og ompeking av domener, forteller Larsen. 

Larsen anbefaler banker å søke informasjon om de nye toppnivådomenene. Søknadsvinduet er åpent fra januar til april 2012. 

− En beslutning om å søke, eller ikke, bør være nøye gjennomtenkt. Én ting er imidlertid sikkert, en bank kan ikke tåle å ikke gjøre sitt ytterste for å garantere kundenes sikkerhet, avslutter Larsen.

Generiske toppnivådomener – Fakta

* Et toppnivådomene er det som står til høyre for punktum i en nettadresse. Dette kan enkelt vises gjennom adressen; www.business.com; hvorpå ”.com” er toppnivådomenet.

* Et generisk toppnivådomene (gTLD) er et toppnivådomene som er reservert for en bestemt type brukere. I dag administreres dette globalt av organisasjonen ICANN.

* De første syv generiske toppnivådomenene ble etablert allerede i 1985, men økt bruk og trafikk på internett har gitt ytterligere etterspørsel og behov for flere gTLD. Det har derfor kommet til flere generiske toppnivådomener i senere år.

* ICANN har nå annonsert at de vil åpne et søknadsvindu i tidsrommet 12.januar til 12. april 2012, som også inkluderer merkenavn som vil knytte til seg et eget generisk toppnivådomene.

* Vi vil derfor som brukere se en rekke nye nett- og e-postadresser, noe vi kan se av dette eksempelt basert på DNB. I stedet for ”www.dnb.no/omselskapet”, får en ”omselskapet.dnb”, og i stedet for navn@dnb.no vil en få navn@dnb

* ICANN gjennomfører en grundig juridisk evaluering for å sikre legitime søkere som har rettigheter til å tildeles et gitt toppnivådomene. Eksempelvis kan ikke en tilfeldig borger registrere ”.regjeringen”, da den juridiske rettigheten til dette toppnivådomenet ligger hos den norske regjering. Denne prosessen er et viktig element i frislippet av toppdomener, da det øker sikkerheten for navigering på internett.

* Resultatene fra den forestående søknadsprosessen og hvilke nye generiske toppnivådomener som kommer til vil ICANN begynne å informere om den 27.april 2012

Kontaktpersoner:

VP Sales & Marketing - Linn Drivdal Mellbye Telefon: 22837010 Mobil: 90888443 E-post: linn.mellbye@cloudnames.com

CEO - Rolf Larsen Telefon: 22837010 Mobil: 41411111 E-post: rolf@cloudnames.com 

http://cloudnames.com/ , http://www.icann.org/ , http://thetoplevel.com/Om CloudNames

CloudNames tilbyr en ferdig løsning for merkevareeiere som ønsker å eie et eget toppdomene (TLD). Gjennom outsourcing av ansvar og oppgaver relatert til søknadsprosess og administrasjon, av TLD til CloudNames, kan merkevareeiere konsentrere seg om å styrke sine merkevarer gjennom effektiv bruk av deres toppdomener.

CloudNames’ tjenester inkluderer fasilitering av søknadsprosessen, teknisk håndtering av Registry, og administrasjon overfor ICANN og andre tilknyttede forhold som faller under Registrys ansvarsområde. I tillegg leverer vi verktøy som gjør det enkelt for merkevareeiere å administrere sine egne domener, samt overvåke sin bruk. CloudNames fjerner selskapers behov for å utvikle ekspertise internt.

CloudNames ble grunnlagt i 2011 av internettveteraner som har vært en del av domeneindustrien I nesten 20 år.

For mer informasjon om selskapet kan en besøke nettsidene; http://cloudnames.com/

Om ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)  

ICANN ble grunnlagt i 1998 og er en nonprofit offentlig tjenesteytelsesorganisasjon bestående av representanter fra hele verden. Organisasjonens formål er å holde internett sikkert, stabilt og operativt for verdens nettbrukere. 

Nettadressen som etablerer kontakt mellom to brukere på internett må være unik, slik at datamaskiner og mobile enheter vet hvor de kan finne hverandre. ICANN koordinerer denne unike identifiseringen over hele verden, og uten dette arbeidet kunne vi ikke hatt et globalt internett.

ICANN verken kontrollerer eller drifter innholdet på internett, den kan ikke stoppe spam eller sørge for at du har tilkoblingsmuligheter. Men gjennom sine koordinatorrolle av internetts navne- og adressesystem er organisasjonen en viktig del av utvidelsen og utviklingen til internett.

ICANN sin rolle i forhold til den forestående inntreden av toppnivådomener er å være høyeste instans i godkjenningen av søknader om toppnivådomener.

For å lese mer om ICANN kan en besøke deres nettsider; http://www.icann.org/