Nyhetstips

– Bare glem oljeprisgalopp

Pressemelding   •   okt 26, 2010 08:45 CEST

Det meste tyder på at oljeprisen vil bli værende i sjiktet mellom 75 til 80 dollar per fat i tiden fremover, mener analytiker Lill Sandvik i Bayerngas Norge. Det til tross for at oljeetterspørselen stadig er stigende i de fremvoksende økonomiene.

Lill Sandvik, analytiker i Bayerngas Norge, understreker at de fleste driverne av oljeprisen tyder på at oljen har funnet sitt stabile prisnivå for en lang stund fremover.

Lav oljeetterspørsel
– Vi tror oljeprisen i tiden fremover vil ligge mellom 75 og 80 dollar fatet. Det er fremdeles usikkert hvor raskt verdens ledende økonomier vil komme til krefter etter det turbulente økonomiske tidene. Veksten er høy i de fremvoksende økonomiene, men oljeetterspørselen øker sannsynligvis ikke nok til å drive prisen ytterligere opp. Oljeetterspørselen i OECD-landene er fremdeles lav. Mye tyder også på at veien tilbake vil være lang for verdens største oljekonsument, USA, sier Sandvik.

Hun peker på at oljelagrene nå ligger på et rekordhøyt nivå. I USA er lagrene rekordhøye – samtidig som oljeimporten er sterkt avtagende.

– I OECD dekker oljelagrene oljeetterspørselen i 62 dager, mot 53 dager i gjennomsnitt mellom 2003-2007. Når OPEC også har høy ledig produksjonskapasitet, virker dette sammen som en buffer mot en oljeprisgalopp, poengterer Sandvik.

«Ideell oljepris»
De økende prisene motiverer isolert sett OPEC-landene til å produsere mer olje, men på OPEC-møtet den 14. oktober ble det stadfestet at OPEC ikke har planer om å endre sitt produksjonsnivå med det første. Det argumenteres med at en oljepris mellom 70 og 80 dollar fatet er en «ideell oljepris» - høy nok til å stimulere til investeringer og lav nok for økonomisk stabilitet. En pris i dette sjiktet gir også tilstrekkelige inntekter for de fleste oljeproduserende land.

– Spekulasjoner og bevegelser i valutamarkedet bidrar til volatilitet for oljeprisen, men de fundamentale driverne for oljeprisen tilsier likevel en stabil oljepris fremover, mener Sandvik.

For ytterligere kommentarer eller tilgang på Oljerapporten,
kontakt analytiker Lill Sandvik: 917 129 07

Bayerngas Norge AS er et uavhengig olje- og gasselskap med formål å utvinne olje- og gassforekomster i Nordsjøen og Norskehavet, med særlig fokus på å utvikle lønnsomme gassprospekter. Bayerngas Norge AS startet sin virksomhet i 2006 og har nå 60 ansatte. Bayerngas Norge har aktiviteter i Norge, Danmark og UK. Bayerngas Norge AS er eiet av Bayerngas (31,5 %), Stadtwerke München (31,3 %), SWM Gasbeteiligung (30,1 %), og TIGAS-Erdgas Tirol (3,75 %) og Swissgas (3,3 %).