Plan Norge

Barn får rett til å klage - men ikke i Norge

Pressemelding   •   feb 27, 2012 10:27 CET

I dag kan ikke barn klage når en stat bryter deres rettigheter. 28. februar undertegner minst ti land en tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen som gir barn klagerett. Norge er ikke med.

Redd Barna, Plan og UNICEF har sammen med 24 andre norske organisasjoner skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg og bedt om at også Norge skriver under på tilleggsprotokollen. Regjeringen har ikke gitt noen signaler om at den vil signere.

- Klageretten er et viktig gjennombrudd for arbeidet med å styrke barns rettigheter. Vi håper Norge også vil støtte dette, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Organisasjonene mener at det overnasjonale klageorganet for barn er det viktigste som har skjedd for barns rettigheter på over 20 år.

- I Norge bør alt ligge til rette for en rask signering og ratifisering av denne protokollen. Men hittil har regjeringen verken støttet arbeidet for å få klageretten på plass, eller vist tegn til å undertegne den. Vi håper nå regjeringen snur, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Barnekonvensjonen inneholder flere rettigheter som ikke dekkes av andre FN-konvensjoner. I flere land følges tradisjoner som innebærer brudd på barns rettigheter. Dersom det nasjonale lovverket ikke beskytter barn godt nok, vil de kunne ta saken sin til det overnasjonale klageorganet.

- Millioner av barn verden over opplever brudd på deres rett til utdanning, helsetjenester og beskyttelse mot vold. Om ikke Norge går foran som et godt eksempel og innfører klageretten, blir dette arbeidet svært vanskelig, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Organisasjonene mener en klageordning vil øke respekten for barns rettigheter og være med å sikre barns grunnleggende rettigheter, ikke minst i land der barn har det vanskeligst.

Plan Norge - 75 år for og med barn