Plan Norge

- Barn med funksjonshemninger ignoreres i norsk bistand

Pressemelding   •   jun 15, 2012 12:44 CEST

Afrikas barnedag setter i år fokus på barn med funksjonshemninger.  - Disse barna ignoreres i norsk bistand, sier Silje Vold, rådgiver barns rettigheter i Plan Norge

Barn med nedsatt funksjonsevne møter mange utfordringer. Et viktig problem for mange av de funksjonshemmede barna i Afrika er at de ikke går på skolen.

- Det er både uakseptabelt og uklokt at millioner av barn nektes muligheten til å delta på linje med alle andre, sier Birgit Skarstein, kjent fra TV-serien Ingen grenser. – Disse barna har en rett til å ikke bli diskriminert, og de har et enormt potensiale til å bidra til utviklingen av sine samfunn, sier Skarstein, som selv er et bevis på at funksjonsnedsettelser ikke trenger være noe hinder.

I forbindelse med markeringen av Afrikas barnedag (the Day of the African Child) 16. juni, som i år fokuserer på barn med nedsatt funksjonsevne, oppfordrer Plan myndigheter og andre organisasjoner til å ta ansvar. Fra 2000 til 2010 gikk bare 2 prosent av norsk bistand til funksjonshemmede.  

- Disse barna er noen av de mest sårbare og stigmatiserte, sier Silje Vold, rådgiver barns rettigheter i Plan Norge. De ignoreres, blir holdt skjult og utsettes for brutale overgrep. Vi jobber spesielt for at de skal få beskyttelse mot vold og gå på skole, sier hun.

Jumanne (13) fra Tanzania, bruker rullestol. Han går på skole i landsbyen Kisarawe. Men det å gå på toalettet er vanskelig, da det ikke er noen rullestolrampe eller handicaptoalett der. Jumanne må åle seg på toalettgulvet, som ofte er vått og skittent. Det hender han må dra hjem fra skolen for å kunne gå på do, og slike avbrudd gikk ut over kvaliteten på skolegangen hans.

Nå har Plan i Tanzania jobbet med å inkludere barn med funksjonshemming som en del av sine vann- og sanitærprosjekter for skolene. Resultatet er at barn som Jumanne ikke lenger trenger å avbryte skoledagen for å dra hjem på do, men kan bruke skolens fasiliteter.   

- Nå kan vennene mine hjelpe meg å dytte rullestolen til toalettene, det kunne de ikke tidligere. Da måtte jeg skjule meg bak toalettene eller krype på de våte og skitne toalettgulvene, dette var både ekkelt og helsefarlig. Jeg føler meg nå mye mer verdt, forteller Jumanne.

- Alle elevene kan bruke de nye toalettene som er bygd. De drar også nytte av hygiene og sanitæropplegget her. Tegninger på veggene, sangleker og enkle budskap har gjort at barna nå har bedre holdninger og handlinger som reduserer smitte, sier David Muthungu, som leder Plan i Tanzania.

Siden man har tatt de nye toalettene i bruk, er skolemiljøet blitt bedre.

Til tross for diskrimineringen funksjonshemmede opplever i Afrika, blir de også glemt i bistanden.  En Norad-rapport fra mars i år viste at kun to prosent av norsk bistand de siste ti årene har nådd ut til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Det er et stort paradoks at funksjonshemmede ignoreres i bistanden, når vi vet at dette gjelder en milliard mennesker, der de fleste bor i fattige land. Derfor krever Plan øremerkede bistandsmidler i Statsbudsjettet som skal gå til inkludering av barn med funksjonshemming i utdanning, sier Vold.

 

Bakgrunnsfakta

  • Plan Norge satser spesielt på å nå ut til barn med nedsatt funksjonsevne, og har siden 2009 samarbeidet med Atlas-alliansen for å bli flinkere på dette.
  • Bakgrunnen for denne dagen er at minst 200 barn ble drept av politi i Sør-Afrika 16. juni 1976. Siden 1991 har dagen blitt brukt til å sette fokus på barn som er spesielt sårbare og utsatt for brudd på sine rettigheter i Afrika.
  • Les mer om The Day of the African Child: http://www.anppcan.org/node/71
  • Mer info om Norad-rapporten om bistand og funksjonshemmede her: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/evalueringer/publikasjon?key=389256
  • Plan krever øremerkede bistandsmidler i Statsbudsjettet som skal gå til inkludering av barn med funksjonshemming i utdanning

 

Birgit kan nås på mobil 452 88 410
Silje Vold kan nås på 901 82 018

Plan Norge - 75 år for og med barn