KLP

Barna går til skolen

Pressemelding   •   aug 14, 2012 09:37 CEST

Det lages ofte et bilde av at barn blir kjørt til skolen. Dette stemmer ikke med de tallene som fremkommer i en undersøkelse Perduco har gjennomført på vegne av KLP. Den viser at nesten 8 av 10 foreldre unngår å kjøre barna til skolen.

- Dette er veldig positive tall, sier Thomas Nilsen, rådgiver for skadeforebygging i KLP.
- I en tid med stor fokus på fysisk aktivitet, er vi veldig glade for at foreldre tydeligvis lar barna i stor grad gå eller sykle til skolen. For barna er dette viktig – både med tanke på gratis trim og frisk luft før en krevende skoledag, legger han til.

Negativ spiral
43 prosent av de som svarer at de kjører barna til skolen, oppgir ”praktiske årsaker” som grunn – at de likevel skal samme vei. Nilsen ber disse foreldrene om å tenke seg nøye om når skolen starter igjen nå i august, og benytte anledningen til å endre denne praksisen.
- 29 prosent av de som kjører barna til skolen, svarer at de gjør det på grunn av farlig skolevei. Og jo flere som kjører til skolen, jo farligere blir skoleveien. Vi får da en negativ spiral. Denne kan snus ved at færre velger den enkleste løsningen. For eksempel vil det bli mindre trafikk rundt skolen dersom foreldrene bare kjører barna et stykke på vei, sier han.

I Vest-Agder svarer hele 97 prosent nei på spørsmålet om de kjører barna til skolen. Mens i Troms svarer kun 61 prosent det samme.
- Vi har ikke noen indikasjon på hvorfor det er geografiske forskjeller, men avstander og satsing på gang- og sykkelveier gir jo utslag. Vi vet at for eksempel Kristiansand har satset mye på gang- og sykkelveier og trygge skoleveier, noe som kanskje også gir utslag i denne undersøkelsen, sier Thomas Nilsen.

Det som imidlertid har gitt utslag, er politisk tilhørighet. For mens 90 prosent av dem som stemmer SV og 80 prosent av dem som stemmer Arbeiderpartiet lar barna komme seg til skolen uten å bli kjørt, er det kun 57 prosent av Venstre-velgerne og 55 prosent av Senterpartivelgerne som svarer det samme.

Foreldreveileder
KLP Skadeforsikring og Trygg Trafikk laget i fjor en foreldreveileder: ”6-åringer på skolevei”. Denne veilederen deles ut til alle foreldre til ferske skolebarn, og målsettingen er å gi barn og voksne en ”bruksanvisning” på hvordan ferdes i trafikken på en sikker måte.
- Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom førsteklassinger, men noen fellestrekk er nok at de er impulsive, lekende og lett lar seg distrahere, sier Thomas Nilsen.

 

 

Øvelse gjør mester

 • Snakk med barna om hvordan vi må bruke øynene og ørene i trafikken.
  Da øver dere på å øke barnets oppmerksomhetsevne.
 • Øv på å stoppe, se og høre før dere krysser en vei.
  Da innarbeider dere gode vaner.
 • Se etter og snakk om andre trafikanter, skilt og signaler i trafikken.
  Da forstår barn lettere hvorfor vi har trafikkregler og hvrofor det er viktig å ta hensyn til andre trafikanter.
 • Snakk om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner.
  Da trener dere barnas risikoforståelse og vurderingsevne.


Gode råd til foreldre som kjører

 • Kjør sakte i nærheten av skoler og vær spesielt oppmerksom på at barn kan komme fra alle kanter
 • Tenk nøye gjennom hvor du stanser, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner
 • Følg alltid skolens henvisninger for stopp og parkering
 • Parker aldri på gangfelt eller fortau
 • Unngå rygging
 • Sikre både deg selv og barna på alle turer


Dette må barna som skal ta buss lære:

 • Hvor de skal stå og vente på bussen
 • At de må stå godt synlig for sjåføren
 • At de skal sitte rolig i setet, med sekken på fanget
 • At beltet skal brukes dersom det finnes
 • At de aldri må gå over veien før bussen har kjørt

(Kilde: Trygg Trafikk)

 

Kontaktperson: Thomas Nilsen, seniorrådgiver i KLP Skadeforsikring, tlf 908 67 121

 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 315 milliarder kroner.