Plan Norge

Barns behov må prioriteres i gjenoppbyggingen

Pressemelding   •   des 23, 2013 15:58 CET

Tyfonen på Filippinene ødela infrastruktur som gir barn trygghet, som hjem, skoler, helsestasjoner og barnehager. Nå må barns egne ønsker og behov prioriteres, hvis ikke så påføres de en ekstra belastning. Det konkluderer en ny rapport basert på barns egne tilbakemeldinger.

  – Barn har ikke tid til å møte venner etter tyfonen, eller drive med tull og lek, forteller en tenåringsgutt fra Leyte.

Han var et av 124 barn i alderen 8-17 år fra de tyfonrammende områdene som deltok i en undersøkelse i regi av barnerettighetsorganisasjonene Redd Barna, UNICEF, World Vision og Plan.

Her fortalte barna om sine behov og ønsker for gjenoppbyggingen. Andre barn forteller hjelpeorganisasjonene at de er «redde for å gå sultne» og «redde for at de ikke kommer tilbake til skolen.»

– Mange barn er dypt preget av katastrofen, og de bekymrer seg over familiens situasjon. Om ikke livet deres snart normaliseres vil en hel generasjon slite, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

Barna hardt rammet

Nesten seks millioner barn ble rammet av tyfonen Haiyan, som slo inn over øystaten 8. november i år. Tyfonen førte til enorme ødeleggelser. En million hjem er ødelagt, helsetjenester er lagt i grus og rundt 90 prosent av skolene er ødelagt. Til tross for at 41 prosent av de berørte er barn, har ikke disse blitt spurt om hva de vil prioritere ved gjenoppbyggingen.

– Barns behov må sikres under gjenoppbyggingen. Hvis ikke, lykkes vi ikke. Vår undersøkelse viser at barn vil prioritere gjenoppbygging av hjem, skoler og elektrisitet. Det må organisasjoner og myndighetene på Filippinene ta hensyn til, sier Thommessen.

Behov for å bli hørt

I undersøkelsen gir barna også anbefalinger på tiltak som kan bedre situasjonen for de hjemløse, som flere toaletter i evakueringsleirene, flere sanitærbind i hygienepakkene og utdeling av verktøy for gjenoppbygging av hjem.

Flere av barna som ble intervjuet forteller at de er redde for at en ny tyfon skal ramme dem, og de er interessert i opplæring om hvordan de kan forberede seg på eventuelle fremtidige katastrofer. De traumatiske opplevelsene har også medført at barn har inntatt nye roller og ansvarsområder for å bidra til gjenoppbyggingen av sine lokalsamfunn. Jentene hjelper til med matlaging og passing av yngre søsken, mens gutter hjelper foreldrene med reparasjoner og inntektsbringende arbeid.

– Det er viktig å lytte til barnas behov. Ved å ivareta deres innspill om helse og ernæring, trygghet og et skikkelig skoletilbud, så kan gjenoppbyggingen også være en mulighet til å forandre livene til mange av de fattigste barna på Filippinene, sier Thommesen.

Basert på barns tilbakemelding anbefaler Plan og de andre organisasjonene følgende:

1. Regjeringen på Filippinene må ha konsultasjoner med barn i gjenoppbyggingsfasen.

2. Sivile organisasjoner, internasjonale hjelpeorganisasjoner og myndighetene må gi barn opplæring i katastrofeforebygging.

3. AIle aktører i gjenoppbyggingsarbeidet må vurdere å inkludere barnas anbefalinger i hjelpearbeidet. 4. En katastroferammet befolkning bør egne rammer for oppfølging av barn.

5. Kunnskap om barns perspektiver under katastrofer bør gjennomgås på internasjonalt nivå og benyttes for læring.

Om rapporten:

Undersøkelsen ble gjennomført med 124 barn fra 8 til 17 år i de tyfonrammede områdene i Filippinene. Den er et samarbeid mellom organisasjonene Redd Barna, Plan, UNICEF og World Vision.

Etter jordskjelvet i Haiti i 2010 gjorde Plan og UNICEF en lignende undersøkelse med barn. Resultatene av denne ble inkludert i landets nasjonale gjenoppbyggingsplaner.

Tyfonen Haiyan er den kraftigste stormen som har rammet Filippinene. Tusener av mennesker har mistet livet og det anslås at over 14 millioner mennesker er blitt berørt av katastrofen. 4,1 millioner mennesker har mistet hjemmene sine.

For mer informasjon, kontakt:

Ellen Høvik, konstituert kommunikasjonssjef i Plan Norge, mobil: 918 61 822, Ellen.Hovik@plan-norge.no


Plan Norge - for og med barn