Bayerngas Norge

Bayerngas Norge har inngått avtale om innsamling av seismiske data

Pressemelding   •   mar 28, 2012 09:44 CEST

(Oslo, 28. mars 2012) Bayerngas Norge har valgt leverandør og gjennomfører en seismisk undersøkelse til sommeren.

Selskapet ble i januar tildelt sitt første operatørskap på norsk sokkel og undertegnet den formelle avtalen med myndighetene i forrige uke. Nå ligger det an til innsamling av seismikk allerede til sommeren.

Det er Fugro-Geoservices som etter en anbudsrunde har fått oppdraget med seismikk-innsamling i området som omfatter 182 kvadratkilometer i blokk 35/5, 8 utenfor Florø. Etter planen skal innsamling av 3D-seismikk starte i slutten av mai og pågå gjennom mesteparten av juni.

I tillegg til seismikkontrakten har Bayerngas Norge nylig inngått avtale om borerigg ved å ta del i et riggkonsortium oppettet av Norwegian Rig Management. Bayerngas Norge har inngått avtale om å kunne bore to brønner i perioden 2013 til 2016. Konsortiet leier den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson, som eies av Ocean Rig UDW Inc. Riggen skal etter planen starte boring på norsk sokkel på slutten av året.

- Vi er godt fornøyde med å få seismikk-kontakten på plass raskt slik at vi kan begynne å kartlegge ressursene i området. Vi mener også at tilgang til rigg kan bli en knapphetsfaktor framover, og er derfor godt fornøyd med å ha skaffet oss mulighet for å bore to brønner som operatør de nærmest årene. Vi ønsker en betydelig reservetilgang framover, og er beredt til å bruke de ressursene som må til for å lykkes, sier Arne Westeng, administrerende direktør i Bayerngas Norge.

-Forberedelsene til seismikkskytingen pågår for fullt og vi har knyttet til oss meget solide leverandører etter grundige vurderinger. Nå ser vi frem til et konstruktivt samarbeid med de andre partnerselskapene på lisensen, sier Westeng.

Bayerngas Norge har i dag tre felt i produksjon og ytterligere to felt som settes i produksjon i 2012. I tillegg har selskapet to felt der plan for utbygging og drift er godkjent, ett felt der plan for utbygging og drift er innsendt, ett felt under planlegging og ytterligere fire funn. Estimert gjennomsnittlig dagsproduksjon i 2012 er 15 000 fat.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Arne Westeng
Administrerende direktør
Bayerngas Norge

Tlf: 40 44 91 02
E-post:
arne.westeng@bayerngas.com

Bayerngas Norge AS har virksomhet på norsk, dansk og britisk sokkel. I 2011 produserte Bayerngas Norge fra tre felt, med en omsetning på nærmere 2 milliarder kroner. Selskapet har 70 ansatte og er eid av kapitalsterke kommunale energibedrifter i Tyskland, Sveits og Østerrike. Eierne satser på norsk sokkel for å sikre energiforsyningen til sine kunder i Europa. For mer informasjon, se www.bayerngasnorge.com