Utenriksdepartementet

Bedre beskyttelse av menneskerettighetene i Europa

Pressemelding   •   jan 19, 2010 09:57 CET

Norge er glad for at den russiske statsdumaen har sagt ja til å ratifisere protokoll 14 til Den europeiske menneskerettskonvensjon.

- Vedtaket i statsdumaen er gledelig. Dette har vi ventet på lenge. Nå forventer jeg at Russland ratifiserer protokollen i nær fremtid. Det vil være viktig for at domstolen i Strasbourg kan bidra effektivt til å sikre menneskerettighetene i Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Protokoll 14 til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt i 2004 som del av en reformpakke for å sikre Den europeiske menneskerettsdomstolens fremtid. Domstolen står i fare for å bryte sammen som følge av en eksplosiv vekst i antall klagesaker. Protokoll 14 vil forenkle domstolens behandling av opplagte saker og gjøre domstolen mer effektiv.

Russland har lenge vært den eneste av Europarådets 47 medlemsstater som ikke har ratifisert protokollen, og har dermed hindret protokollen i å tre i kraft.

- Norge har gjentatte ganger oppfordret Russland til å ratifisere protokollen. Både statsministeren og jeg har tatt opp saken med våre russiske motparter. Dumaens vedtak fredag er et positivt signal om fortsatt støtte til det europeiske menneskerettssystemet, sier Støre