Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bedre demensplan

Pressemelding   •   nov 18, 2011 15:05 CET

Nasjonalforeningen hilser regjeringens revisjon av Demensplan 2015 velkommen.

- Vi har lenge etterspurt sterkere virkemidler overfor kommunene, og er glad for at dette nå kommer, sier Wenche Frogn Sellæg, leder av demensrådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Til tross for gode mål i regjeringens demensplan fra 2007, har den i liten grad ført til merkbare endringer for personer med demens og deres pårørende.

- Utbyggingen av dagaktivitetstilbud har gått alt for sakte, og på landsbasis er det bare 9,3 prosent som får nødvendig tilbud. Nasjonalforeningen er derfor tilfreds med at regjeringen tar i bruk sterkere styringsvirkemidler overfor kommunene. Vi har etterlyst bruk av øremerkede tilskudd, og er glad for at dette innføres nå, sier Sellæg.

Dessverre er også den nye versjonen av demensplanen for lite konkret og forpliktende på andre sentrale punkter.

- Vi er bekymret for de store manglene i diagnostisering og utredning av demenssyke, bare halvparten av de som har demens har fått en diagnose. Nasjonalforeningen mener at de kommunale demensteamene må få rammer som er vide nok til at utredningskapasiteten kan økes betydelig, og at fastlegenes viktige rolle som deltager i demensteamenes arbeid, må understrekes, sier Sellæg.

Kontakt: Informasjonssjef Randi Kiil Telefon 23 12 00 77 / 957 26 456 E-post randi.kiil@nasjonalforeningen.no