Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre informasjonsutveksling med AMS

Pressemelding   •   feb 18, 2011 15:56 CET

NVE sender i dag forslag til forskrift med krav til funksjoner for avanserte måle- og styringssystem på høring. AMS legger til rette for bedre samspill mellom strømkundene og andre aktører i kraftmarkedet.

Med avanserte måle- og styringssystem (AMS) blir det slutt på at husholdningskundene selv må lese av strømmåleren. Dette vil bli gjort automatisk. Det betyr at avregningsgrunnlaget som kraftleverandørene bruker for å utstede fakturaer blir mer korrekt. AMS gjør det også enklere å bytte kraftleverandør.

For at sluttbrukere og tjenesteleverandører skal kunne gjøre seg nytte av AMS, må de få hurtig og lett tilgang på all relevant informasjon. Det krever helhetlig systemer for informasjonsutveksling basert på åpne og standardiserte løsninger. Standardiseringsarbeidet i EU på dette området er hovedgrunnen til at forskriftsarbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt.

- I denne høringsrunden ønsker vi særlig å få inn kommentarer og forslag til hvordan gevinsten av bedre informasjonsutveksling mellom kunder, nettselskaper, kraftleverandører og andre tjenestetilbydere best kan hentes ut, sier Thor Erik Grammeltvedt, seksjonssjef i NVE.

For strømkundene gjør AMS det også mulig med bedre styring av forbruk, og nettselskapene kan effektivisere nettdriften. Dette er blant annet nyttig når det er behov for å redusere forbruket ved effekttopper, eller ved akutte hendelser i nettet. AMS gjør at strømkundene kan få løpende informasjon om strømprisene, slik at forbruket kan reduseres ellers flyttes til tider med lavere pris.

- Vi er avhengige av å ha målesystemer og et marked som tilbyr tilpassede løsninger for å få til energieffektivisering. Slike løsninger faller ikke på plass over natten, og det vil ta tid før gevinstene av AMS realiseres. Forskriftsforslaget vi sender på høring legger grunnlaget for et fremtidsrettet og effektivt kraftsystem, sier Grammeltvedt.

NVE forventer å kunne et gjøre et forskriftsvedtak innen 1. juli 2011. Det betyr at nettselskapene kan begynne installasjon av AMS allerede til høsten. NVE foreslår at 80 prosent av kundene skal ha fått AMS innen utgangen av 2015, mens den resterende kundemassen skal ha AMS senest ett år senere.

På grunn av den krevende kraftsituasjonen i Midt-Norge, er fristen i dette området to år kortere.  Nettselskapene i Midt-Norge må sørge for at minst 80 prosent av strømkundene har fått AMS innen utgangen av 2013.

Høringsfristen er 6. mai 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, tlf 977 04 985