Nærings- og handelsdepartementet

Bedre rapportering om samfunnsansvar

Pressemelding   •   nov 05, 2010 10:18 CET

De statlig eide selskapenes rapportering på samfunnsansvar har bedret seg fra 2008 til 2009. Det skriver PricewaterhouseCoopers (PwC) i en ny statusrapport for Nærings- og handelsdepartementet.

– Jeg er glad for å konstatere at alle selskapene, store og små, rapporterer offentlig om sitt arbeid med samfunnsansvar, og at det har vært en positiv utvikling sammenlignet med fjorårets rapportering, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Rapporten er en oppfølging av en liknende gjennomgang PricewaterhouseCoopers gjorde på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet i 2008. Rapporten beskriver de statlig eide selskapenes rapportering på og arbeid med samfunnsansvar. Det er kun benyttet offentlig tilgjengelig informasjon fra selskapene, som årsrapporter, bærekraftsrapporter og selskapenes internettsider.

– Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling er blitt et område som engasjerer sterkt, og jeg tror denne rapporten kan gi nyttig og interessant informasjon om hvordan en del av de statlig eide selskaper forvalter sitt samfunnsansvar. Regjeringen har som ambisjon å styrke dette området, og i ny eierskapsmelding vil dette bli ett av flere viktig temaer, sier Giske.

Rapporten omfatter bare selskapene som forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.