Justis- og politidepartementet

Bedre soningsforhold ved Åna fengsel

Pressemelding   •   okt 29, 2010 09:11 CEST

Justisministeren åpnet i går nye og moderne lokaler ved Åna fengsel. Åpningen markerer slutten på flermannsrommene ved fengselet som blir erstattet med enmannsceller.

– Regjeringen har langt på vei fjernet soningskøen. Nå gjør vi et krafttak for å bedre soningsforholdene og trygge hverdagen ved Åna fengsel og andre fengsler, sier justisminister Knut Storberget. Ombyggingen ved Åna fengsel er en del av regjeringens planmessige utbedring av lokalitetene i norske fengsler, sier justisministeren.

Det har i lang tid vært et ønske om å fjerne flermannsrommene ved fengselet. Nye lokaler ved Åna fengsel åpner for mer kvalitet i soningen, tettere oppfølging og bedre oversikt over innsatte som gir trygghet for ansatte.

– Soningsforholdene ved Åna fengsel trengte en modernisering, og jeg er glad for at vi endelig kan slå fast at flermannsrommene ved fengselet er historie, sier Storberget.

Norge er det landet i Norden med lavest tilbakefall til ny kriminalitet i følge en undersøkelse fra Kriminalomsorgens utdanningssenter(KRUS). – Gode soningsforhold er viktig for å få til god rehabilitering etter løslatelse, og derfor er de nye lokalene ved Åna fengsel så viktige, sier justisministeren.

Ombyggingen har kostet ca 60 millioner.

Regjeringen satser på Åna fengsel. I 2011 foreslår Regjeringen å øke opptaket ved KRUS med to klasser, en av klassene skal gjennomføre utdanningen ved Åna fengsel. I 2006 ble det dessuten åpnet 24 nye plasser med lavere sikkerhet ved fengselet.