KLP

Bedring i norsk klimarapportering

Pressemelding   •   okt 22, 2010 12:30 CEST

Årets resultater fra Carbon Disclosure Projects (CDP) viser at antallet selskaper blant de 200 største nordiske som rapporterer fortsetter å øke: opp fra 128 i 2009 til 131 i 2010. Til tross for at Norge forsatt ligger langt bak de andre nordiske landene når det gjelder andel selskap som rapporterer, har det vært en klar økning i Norge i år.

Hvert år stiller CDP et antall klimarelaterte spørsmål til verdens 500 største bedrifter samt til ytterligere et stort antall bedrifter i ulike regioner, totalt 4500 verden over. Det er fjerde året forespørselen om klimarapportering ble sendt til norske og nordiske bedrifter. KLP er norsk partner i prosjektet.

Den nordiske rapporten for 2010 ble presentert i Oslo i dag. I rapporten fremkommer blant annet følgende norske resultat:

Av de 49 norske selskapene i det nordiske utvalget svarte 49 prosent (24 selskaper). Dette er en betydelig forbedring i svarprosenten fra tidligere år. Til sammenligning var andelen 35 prosent i 2009. Den totale svarprosenten i Norden var 66 prosent. Svarprosenten i Danmark, Finland, Norge og Sverige var henholdsvis 73, 65, 49 og 74 prosent. Syv norske selskaper svarte for første gang i år. Disse er Arendals Fossekompani, Cermaq, Frontline, Royal Carribean Cruises, Schibsted, Seadrill og Yara.

Norske Skog får best resultat av de norske selskapene og får en plass blant de 20 beste nordiske i årets Carbon Disclosure Leadership Index (rapportering), og blant de ti beste i Carbon Performance Leadership Index.

- Vi er tilfreds med alle som har rapportert og særlig de syv nykommerne. I tillegg er dere flere norske selskaper som har forbedret sin rapportering i år.  Dog må vi nok dessverre erkjenne av våre naboland gjør det bedre enn oss på dette området og det er det i utgangspunktet ingen god grunn til. Norge er et karbonintensivt marked, men mange børsnoterte selskaper innen industri, shipping og offshore, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Nordiske selskaper hevder seg

Nordiske selskaper er i ferd med å hevde seg blant Carbon Performance Leaders, med SEB i Sverige som ledende når det gjelder å håndtere klimaendringer sammen med de danske og finske selskapene Danisco, Nokia Group, Novo Nordisk og Stora Enso. Dette er resultatene i Carbon Performance Leadership Index (CPLI), en indeks med de selskaper med høyest score for strategi, mål for utslippsreduksjoner, foretaksstyring og kommunikasjon med interessenter. Carbon Performance Leadership Index er innført for første gang i år.

Generelt viser årets CDP-resultater at selskapenes klimastrategi- og rapportering, til tross for finanskrisen og mangel på internasjonal klimaavtale, er integrert i forretningsstrategien.

Fremskritt når det gjelder foretaksstyring

89 prosent av selskapene rapporterer at det øverste ansvaret for klima ligger i en styrekomité eller annet ledende organ, sammenlignet med 77 prosent i 2009. Dette er et godt resultat også sammenlignet med resultatene fra selskapene i utvalget Global 500 (84 prosent).

Insentiver for å oppnå målsettinger for utslipp av klimagasser blir vanligere. 44 prosent av de nordiske respondentene har nå insentiver gjeldende klimaspørsmål for ledelsen, en økning fra fjorårets 30 prosent.

De to viktigste driverne for å redusere klimagassutslipp er:
1) insentiver for å kutte karbon-, energi- og brenselkostnader og følgelig redusere eksponeringen for reguleringsrisiko,
2) ønske om å skape et rykte om klimavennlig bedrift. Selskaper ser klare fordeler (og mindre kostnader) med tanke på verdien av selskapets merkenavn, utsikter for salg og markedsandel, lojalitet blant de ansatte og kapitalkostnad - og iverksetter konkrete tiltak som et resultat.

69 prosent av respondentene i Norge har for tiden et reduksjonsmål for sine klimagassutslipp eller er i en prosess for å utvikle et reduksjonsmål, sammenlignet med 70 prosent for Global 500.

Last ned både den nordiske og globale rapporten på www.cdproject.net.

Kontaktpersoner:
Jeanett Bergan, Leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, jeb@klp.no, tlf +47 92 03 85 89
Amanda Haworth Wiklund, Direktør CDP Nordic, tlf +46 (0)739 043 840
Sasja Beslik, Head of Responsible Investments & Governance, Nordea, tlf +46 733 577 310

Top Nordic companies recognised on the Carbon Performance Leadership Index
Company Sector Country

Danisco Consumer Staples Denmark
Nokia Group Information Technology Finland
Novo Nordisk Health Care Denmark
SEB Financials Sweden
Stora Enso Materials Finland

Top Nordic companies recognised on the Carbon Disclosure Leadership IndexCompany Country Sector Carbon Disclosure Score

Stora Enso Finland Materials 93
Nokia Group Finland Information Technology 91
Outotec Oyj Finland Industrials 90
SCA Sweden Materials 90
UPM-Kymmene Corp Finland Materials 90
Novo Nordisk Denmark Health Care 89
Danisco Denmark Consumer Staples 86
Outokumpu Finland Materials 86
Skanska Sweden Industrials 85
Lundin Petroleum Sweden Energy 83
Norske Skog Norway Materials 83
Fortum Finland Utilities 82
SEB Sweden Financials 82
Vestas Wind Systems Denmark Industrials 82
SAAB Sweden Industrials 81
H Lundbeck Denmark Health Care 80
TeliaSonera Sweden Telecommunication Services 80
D/S Norden Denmark Industrials
(Industry Group: Transportation) 79
Rockwool International Denmark Industrials 78
SSAB Sweden Materials 78

De største selskapene som ikke har rapporter (etter markedsverdi)

Sampo plc
REC Group
Hexagon AB
Elisa Corporation
Aker ASA
Securitas AB
Lundbergs AB
Marine Harvest Group
YIT Group
Fred. Olsen Energy ASA

Om CDP
Carbon Disclosure Project er et samarbeidsinitiativ der 534 institusjonelle investorer som representerer 360.000 milliarder har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. CDP representerer en effektiv prosess der institusjonelle investorer signerer en global forespørsel til selskaper om deres utslipp av klimagasser. Mer enn 3000 av verdens største selskaper rapporterer gjennom initiativets hjemmeside.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 263,9 milliarder kroner.