KLP

Bedring i norsk klimarapportering

Pressemelding   •   nov 03, 2011 12:02 CET

Årets resultater fra Carbon Disclosure Projects (CDP) viser at norske selskaper er dårligere til å rapportere enn selskaper i våre naboland. Men det er også flere lyspunkter. 12 norske selskaper får bedre score i 2011 enn året før.

Torsdag ble årets resultater fra Carbon Disclosure Projects (CDP) innhenting av børsnoterte selskapers klimarapportering presentert. Forespørselen er den største i sin sort. Verdens 551 største investorer med en kapital på til sammen 71 billioner dollar har bedt 4000 selskaper om å rapportere sine klimagassutslipp. Det er femte året forespørselen om klimarapportering ble sendt til norske og nordiske bedrifter. KLP er norsk partner i prosjektet.

Den nordiske rapporten for 2011 ble presentert i Oslo i dag. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet årets CDP-seminar med å understreke viktigheten av selskapers klimarapportering.

- Akkurat som land må sette seg klimamål, rapportere om sine utslipp og dele gode eksempler på tiltak og virkemidler, er det veldig viktig at bedrifter gjør det samme, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I rapporten fremkommer blant annet følgende norske resultat:

Av de 71 norske selskapene i det nordiske utvalget svarte 41 prosent (29 selskaper). Dette er en tilbakegang i svarprosenten fra 2010. Til sammenligning var andelen 35 prosent i 2009. Den totalt svarprosenten i Norden var 54 prosent. Svarprosenten i Danmark, Finland, Norge og Sverige var henholdsvis 53, 67, 41 og 63 prosent.

- Vi er tilfreds med alle som har rapportert, men selvsagt ikke fornøyd med at svarprosenten blant norske selskaper er såpass lav i forhold til våre naboland. Til tross for at Norge forsatt ligger langt bak de andre nordiske landene når det gjelder andel selskap som rapporterer, har det vært en klar økning i Norge i år, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Hele sju selskaper som ikke tidligere har rapportert sine utslipp gjennom CDP rapporterer i år. Disse selskapene er DOF, Ekornes, Eltek, Kongsberg Gruppen, Marine Harvest, Odfjell og Solstad Offshore.  Hele 19 av 71 norske selskaper som fikk årets forespørsel fra investorene, fikk den for første gang. Sett i lys av dette er de norske resultatene for 2011 gode.

12 selskaper får bedre score
Av de 29 selskapene som rapporterer er det hele 12 selskaper som i år får en bedre score på sin rapportering enn for fjorårets. Disse selskapene er Atea, Cermaq, DnB NOR, DNO International, Frontline, Norske Skog, Orkla, RCL, Salmar, Schibsted, Statoil og Storebrand. Flere av selskapene gjør store fremskitt og dette er svært positivt da vi tror verdien av informasjonen øker med kvaliteten i rapporteringen. Selskaper som Solstad Offshore, Cermaq, Telenor, RCL og Statoil rapporterer også om mange spennende og innovative tiltak for å redusere sin klimapåvirkning.

CDP har gjort en analyse som viser at selskaper som er gode på klimarapportering også gjør det bedre finansielt. Resultatet er tydelig både i Norden og globalt.

- De 26 beste selskapene i det nordiske utvalget har gitt dobbelt så høy avkastning over fem år som de øvrige. Selv om analysen ikke har korrigert for andre forhold som kan påvirke selskapenes finansielle utvikling er det interessante funn som bør analyseres nærmere, sier Bergan.

Norske Skog får best resultat av de norske selskapene med en femteplass i Norden. Også Atea, Storebrand og Ekornes får en plass blant de 20 beste nordiske i årets Carbon Disclosure Leadership Index.

Last ned både den nordiske og globale rapporten på www.cdproject.net.

Kontaktpersoner:
Jeanett Bergan, Leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, jeb@klp.no, tlf +47 92 03 85 89

Amanda Haworth Wiklund, Direktør CDP Nordic, tlf +46 (0)739 043 840

Om CDP
Carbon Disclosure Project er et samarbeidsinitiativ der 551 institusjonelle investorer som representerer 71 billioner dollar har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. CDP representerer en effektiv prosess der institusjonelle investorer signerer en global forespørsel til selskaper om deres utslipp av klimagasser. Mer enn 3000 av verdens største selskaper rapporterer gjennom initiativets hjemmeside. 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 285 milliarder kroner.