KLP

Bedring i norsk klimarapportering

Pressemelding   •   okt 25, 2012 12:47 CEST

Andelen norske selskaper som rapporterer vokser. Økningen i antallet selskaper som rapporterer til CDP har vært svak i en årrekke, men er nå den høyeste siden starten. Åtte nye norske selskaper rapporterer i år.

Nordiske selskaper blir bedre til å måle karbongassutslipp og til å innrapportere arbeidet som gjøres for å håndtere klimaendringene. Imidlertid er norske selskaper underrepresentert i toppskiktet i CDPs rangering både av åpenhet om klimagassutslipp og klimastrategi (dvs. av kvaliteten i rapporteringen) og av resultater (når det gjelder reduksjon av karbongassutslipp). Dette kom frem i 2012-utgaven av det årlige prosjektet Carbon Disclosure Projects nordiske rapport om klimarapportering som kom ut i dag.

Rapporten, som analyserer rapportering om karbongassutslipp fra 145 av de største selskapene i Norden, viser følgende:

  • Andelen norske selskaper som rapporterer vokser. Økningen i antallet selskaper som rapporterer til CDP har vært svak i en årrekke men er nå den høyeste siden starten. 31 selskaper av de 64 selskaper som er bedt om å rapportere på klimagassutslipp har gjort det i år (29 i fjor).  Utvalget er de 64 største selskapene på Oslo Børs.
  • Åtte nye norske selskaper. Blant årets respondenter er det åtte selskaper som nå rapporterer som ikke gjorde det i fjor (Statoil Fuel & Retail, Yara, Norwegian Property, REC, Nordic Semiconductor, Det norske oljeselskap, Evry og Gjensidige).
  • Kun ett selskap får toppkarakter for rapporteringen.  Norske selskaper er sterkt underrepresentert i Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), som viser de 26 selskapene som scorer høyest målt for kvaliteten på klimarapporteringen.  Bare ett norsk selskap er med i CDLI (Atea). Øvrige norske selskaper har i gjennomsnitt samme score som de andre nordiske selskapene.
  • Atea, Ekornes, Storebrand og REC Group var de norske selskapene som scoret høyest når det gjaldt resultater (B). Dette er en måling av de positive tiltakene selskapet har iverksatt for å måle og redusere klimagassutslipp. Bare to nordiske selskaper oppnådde toppkarakter A (Nokia og Holmen).
  • Høy og rask ROI. Utslippsreduserende tiltak fortsetter å generere høy og rask avkastning på investeringer. Av totalt 490 tiltak som er offentliggjort forventes 51 prosent å være lønnsomme innen tre år, og 27 prosent av disse innen ett år.
  • Lave ambisjoner for målsettinger – noen unntak. Av totalt 145 som svarte oppga 103 minst ett mål for å redusere utslipp. Ca. 80 prosent av disse målsettingene når imidlertid ikke opp til det ambisjonsnivå som kreves for å nå de oppgitte nasjonale og internasjonale mål for karbongassutslipp på lengre sikt.

– Investorer forventer at selskapene skal tenke mer på hvordan de kan stå opp mot klimaendringene. Det er fortsatt noen selskaper som leder an og andre som nøler, men den økonomiske drivkraften for handling blir sterkere, akkurat som antallet investorer som ber om utslippsdata også øker. Regjeringer som gjerne vil bygge sterke økonomier bør merke seg dette, sier Paul Simpson, administrerende direktør i CDP.

CDPs spørreskjema ber selskaper om å legge frem informasjon om sine utslipp, sine mål for å redusere utslippene og sin vurdering av en rekke risikoer og muligheter forbundet med klimaendring – fra høyere karbonskatt til stigende havnivåer.

– Det er gledelig at det hvert år er flere selskaper som rapporterer om klimagassutslipp og klimastrategier, men dessverre skjer endringen alt for sakte. Det er mange norske selskaper i vår portefølje som vi gjerne skulle sett at rapporterte, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

– Det er mange norske selskaper som gjerne kunne sett til de største selskapene internasjonalt, hvor majoriteten har satt klima på styrets dagsorden og integrert klima i selskapets strategi, sier Bergan.

Om CDP
Carbon Disclosure Project er et samarbeidsinitiativ der 655 institusjonelle investorer som representerer 78 billioner dollar har gått sammen for å påvirke selskaper til å rapportere om deres klimapåvirkning. Nå måler og offentliggjør ca. 3.500 organisasjoner verden over karbongassutslipp og vannforbruk, sin vurdering av klimaendringene, vannrisiko og muligheter gjennom CDP for å fastsette reduksjonsmål. For ytterligere opplysninger, se www.cdproject.net.

Kontaktpersoner:
Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
E-post: jeb@klp.no, telefon: +47 92 03 85 89

Amanda Haworth-Wiklund, Direktør CDP Nordic
E-post: Amanda.Haworth-Wiklund@cdproject.net, telefon: +46 739 043 840

Emma Henningson, Project Manager, CDP Nordic
E-post: Emma.Henningsson@cdproject.net, telefon: +46 705 145726

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.