Forum for offentlige anskaffelser

Begrenset konkurransen på en usaklig måte

Pressemelding   •   jun 01, 2013 11:28 CEST

En fellesanskaffelse er av KOFA ansett som usaklig konkurransebegrensende fordi ett av underkriteriene var ulovlig. Det skulle kjøpes bøker, media og katalogdata. Bøker og media kunne mange levere, mens bare en eller to kunne levere katalogdata. Underkriteriet "rabatt på katalogdata: Abonnement på katalogdata" kunne dermed hindre konkurranse, mens oppdragsgiveren kunne oppnå formålet med anskaffelsen på annen måte, heter det.

Etter klagerens mening (KOFA-sak 2011/198) gav underkriteriet en urettmessig fordel til noen svært få tilbydere og dermed hindret inngangen til konkurransen for blant annet bokhandlere. Oppdragsgiver var Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet. Det fremgikk av det omstridte underkriteriet at tilbyderne skulle oppgi hvilken rabatt de tilbød på abonnement på katalogdata. Dette må forstås slik at det var et krav at tilbyderne skulle tilby slikt abonnement på katalogdata, skriver klagenemnda. Det var ikke åpnet for å gi deltilbud på hhv. katalogdata og øvrige bøker og media.

Begrenset konkurransen?

Nemnda slår fast at hvorvidt den samlede anskaffelsen av katalogdata sammen med bøker og media usaklig begrenset konkurransen, beror på om oppdragsgiveren kan påvise objektive grunner for å anskaffe dette samlet og at konkurranse ikke har blitt utelukket ved fellesanskaffelsen. Ved vurderingen må det tas hensyn til proporsjonalitetsprinsippet. KOFA legger til grunn, etter å ha innhentet opplysninger, at det bare er en eller to leverandører i Norge som kan tilby abonnement på katalogdata. Når det så gjelder de bøker og media som ble etterspurt i konkurransen, finnes det en rekke leverandører som kan tilby disse.


Les mer... http://foa.no/blog/files/4fdf09a18d82c241ce7237bfe05e278a-422.html#.Uam-l5Wi1ZE