Swisslog As

Behov for automatisering i det farmasøytiske markedet

Pressemelding   •   sep 12, 2016 09:50 CEST

Det globale farmasøytiske markedet opplever store forandringer som drives av ny teknologi innen internlogistikken. Som sveitsisk markedsleder for internlogistikk, deler Swisslog sine innblikk med eksempler på suksessfaktorer og innovasjon som gjør seg gjeldene innenfor dette markedet.

Forbrukerne velger stadig bredere bruk av de forskjellige salgskanalene, og da spesielt netthandel. Dette har ført til at farmasøytiske selskaper må tenke nytt i forbindelse med lager- og logistikkhåndteringen. Noen av de utfordringene de møter er mindre batch-størrelser, kortere levetid på produktet, økt produktsortiment og strengere krav til produkthåndtering. Resultatet av dette fører til at flere ledende farmasøytiske selskaper omfavner det nyeste innen teknologi for å forandre deres eksisterende distribusjonsmodell, senke kostnadsnivået samt utnytte vekstpotensialet.

- Det farmasøytisk markedet er tradisjonelt og det kan ta lang tid å skape innovative prosesser, idet mye energi brukes på forskning og utvikling av produkter. På den andre siden ser man stor verdi i å ta en nøye og langsiktig vurdering av hvordan man skal strukturere prosessene. Måten man benytter teknologien på i dag vil føre til store forandringer i den interne lager- og logistikkprosessen. Swisslog utvikler en optimal og effektiv løsningen skreddersydd kundens behov, forteller Michiel Veenman, global spesialist for det farmasøytisk markedet i Swisslog.

Produksjon og distribusjon

Produsentene har ofte en økende produksjon, og trenger et kompakt lagringssystem for å utnytte arealet maksimalt på fabrikken. Integrerte banesystemer muliggjør en «just-in-time» levering til produksjonslinjer, der roboter benyttes til å samle og konsolidere et antall

ingredienser til produksjonen. Distributørene opplever stadig større utfordringer med et økende antall distribusjonskanaler, som for eksempel e-handel eller hjemlevering til sluttbruker. Dette krever løsninger som effektivt håndtere mange små ordre. Man ser at det er nettopp denne utviklingen som har fremmet robotenes inntog i lageret.

Med en årlig omsetningsvekst på 30 % og stadig strengere kvalitetskrav for det kinesiske farmasøytiske markedet, så har Livzon Group bestemt seg for å investere i et helt nytt anlegg levert av Swisslog for både produksjon og distribusjon i byen Zhuhai i Kina. Deler av det nye anlegget består av et høylager med banesystem for å kunne utnytte lagringsplassen maksimalt samt oppnå høy effektivitet.

Et globalt marked under utvikling

Fem av verdens ti største farmasøytiske selskaper er lokalisert i USA, mens de siste fem kommer fra Sveits, England eller Frankrike. Det betyr ikke nødvendigvis at det er der produktene blir produsert. Pfizer, som er et av verdens største farmasøytiske selskap, har sin produksjon på 86 steder rundt i hele verden.

- Forandring i reglement og en utvikling som går mot temperatur-sensitive medikamenter samt reseptbelagt medisin har forandret prosessen rundt lagring, logistikk og distribusjon, forteller Michiel. Temperaturkontroll, overvåkning og sporing er nå en selvfølge i bransjen, der man hele tiden må ha dokumentasjon på de forskjellige temperaturregulerte lagersonene for medikamentene.

Swisslog har styrket sin ekspertise innen lager- og logistikkløsninger for farmasøytiske logistikkselskaper med sitt Place&Trace-konsept. Dette for å møte kravene forbundet med internasjonale regler, og gi farmasøytiske selskaper en mulighet til å oppnå en høy effektivitet samt overholde kravene til lagring og distribusjon av medikamenter. Place&Trace-konseptet muliggjør sporing og loggføring av alle medikamenter på både batch- og produktnivå.

- Farmasøytisk selskaper er svært kunnskapsrike når det gjelder eget marked, men detaljer rundt implementering av automatiserte lager- og logistikkløsninger er ofte ukjent, så her kan Swisslogs rådgivning være til god nytte, forteller Michiel. Med den nye generasjon programvare som er modulær, konfigurerbar og testet i forkant, så er det mange muligheter til å redusere implementeringstiden, samt minimere ledetiden i drift.

Om Swisslog

Swisslog designer, utvikler og leverer markedets beste automasjonsløsninger for fremtidsrettede sykehus, lager- og distribusjonsanlegg. Vi tilbyr integrerte system og tjenester fra samme kilde – fra rådgivning og design, til implementering og en livslang kundeservice. Det er våre 2 300 ansatte over hele verden som står bak selskapets suksess, og som bistår våre kunder i mer enn 50 land. Hovedkontoret vårt ligger i Buchs/Aarau i Sveits. Swisslog er representert på det nordiske markedet som en sterk lokal aktør med ca. 350 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Besøk gjerne oss på http://www.swisslog.com/wds_norge.

Swisslog er en del av KUKA-gruppen, en ledende global leverandør av smarte automasjonsløsninger.

www.kuka.com