Eniro

Beklager ulovlig bruk av Svanemerket

Pressemelding   •   jan 18, 2010 19:39 CET

Ved en feiltakelse har Gule Sider-katalogen for Oslo og Akershus blitt merket med Svanemerket, uten at Gule Sider har lisens for å bruke dette merket. Eniro beklager på det sterkeste feilen som har skjedd.

Beklager bruk av Svanemerket uten gyldig lisens
Årets kataloger for Oslo og Akershus har dessverre blitt merket med Svanemerket, uten at Eniros underleverandør i Polen har gjennomgått Nordisk miljømerkings lisensieringsprosess for å få lisens til å bruke Svanen. Miljømerking stiller strenge krav til hele produksjonen av en trykksak, alt fra råvarer til selve trykkeprosessen. For å kunne bruke Svanen må trykkeriet ha dokumentert oppfyllelse av samtlige krav, og trykkeriet skal ha blitt kontrollert av Nordisk Miljømerking. 

 - Vi beklager at Svanemerket  er benyttet på årets Gule Sider-kataloger for Oslo og Akershus uten gyldig lisens, sier Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør i Eniro.

Jobber kontinuerlig med miljøtiltak
Eniro er en miljøsertifisert bedrift og er opptatt av at produksjon og distribusjon av Gule Sider skal være så skånsom mot miljøet som mulig. Det jobbes derfor kontinuerlig for miljøtiltak i hele produksjonskjeden – både når det gjelder uttak av tømmer, papirproduksjon, trykking av kataloger og transport. 

Papiret i katalogene består av 40 prosent resirkulert fiber, og katalogene er 100 prosent gjenvinnbare. Trykkfargene og limet som brukes er ikke miljøskadelige, og trykkeriet og papirfabrikken som brukes jobber begge systematisk og kontinuerlig med miljøtiltak i sine prosesser. 

Econ Pöyry har utarbeidet et miljøregnskap for Eniros kataloger, som viser hele verdikjeden. Les Eniros Miljøregnskapet her.

For mer informasjon, kontakt:
Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør Eniro
tlf. 995 83 120 / bard.hammervold@eniro.no