Venstre

Bekymret for rekrutteringen av realfaglærere

Pressemelding   •   des 10, 2009 09:28 CET

Norske elever i videregående skoler hadde dårligere resultater i matematikk og fysikk i 2008 enn ved tilsvarende undersøkelser i 1990-årene, viser en ny internasjonal undersøkelse. Venstre er bekymret for tilbakegangen i norske elevers prestasjoner i både matematikk og fysikk på videregående skole og mener den viktigste medisinen for å snu den trenden er å sikre flere og bedre realfaglærere.
Blant elever i ti land som omfattes av undersøkelsen, kom de norske elevene på tredjeplass i fysikk og på sjuendeplass i matematikk. Rapporten, som Utdanningsdirektoratet offentliggjorde onsdag, har fått tittelen ”Ett skritt tilbake”. Elevenes prestasjoner er målt i et prosjekt som kalles TIMSS Advanced (Trends in International Mathematics and Science Study), og som omfatter elever som velger full fordypning i matematikk eller fysikk i videregående skole.

- Å sikre mange nok kompetente lærere med realfagbakgrunn er det viktigst vi kan gjøre for å snu den negative trenden, sier parlamentarisk leder i Venstre Trine Skei Grande

Hun krever nå en nasjonal rekrutteringsplan for realfaglærere og mener de videreutdanningstiltakene regjeringen har presentert for lærere ikke er tilstrekkelig nok.

Kvalifiseringsstipend
Venstre mener staten må legge forholdene til rette for å få bl.a. flere økonomer og ingeniører til å bli lærere.

- De har kompetanse som skolen kan trenge. Men nye yrkesgrupper trenger selvfølgelig pedagogisk tilleggsutdanning, før de kan jobbe som lærere. Her mener vi staten kan bidra gjennom å utbetale stipender for å ta tilleggsutdanning innenfor pedagogikk, sier Skei Grande.

Det er åpenbart et behov for en nasjonal og helhetlig plan for å rekruttere nye lærere, og i større grad beholde eldre lærere.

Rekrutteringstiltak
1. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrkesgrupper som f.eks økonomer og ingeniører: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend .
2. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode realfaglærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Derfor bør det innføres et kompetanseår for lærere i videregående skole
3. Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Endre og utvide allmennlærerutdanningen til fem år vil tilføre yrket mer kompetanse og høyere status
4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for det