Stefanusalliansen

Bekymret for religiøse minoriteter i Syria

Pressemelding   •   apr 18, 2013 13:14 CEST

Bilde: Damaskus – kirkeport i gamlebyen. (Foto: Skeie/Stefanusalliansen)

Kristne trosfrihetsgrupper fra hele verden, organisert i «Religious Liberty Partnership» (RLP), oppfordrer FNs spesialutsending til Syria til å fokusere sterkere på sårbare etniske og religiøse minoriteter i landet. RLP oppfordrer også kirkene til å markere en særskilt internasjonal bønnedag for Syria søndag, 23. juni 2013.

Uttalelsen som ligger vedlagt ble vedtatt i forlengelsen av RLPs konferanse i Istanbul rett før påske (18.-22. mars). Ed Brown og Jon-Geir Dittmann var her delegater fra Stefanusalliansen.

– Valget falt raskt på Syria da det ble spørsmål om hvilket land vi på konferansen skulle løfte fram, forteller menneskerettighetsrådgiver Ed Brown.

Brown var en av arkitektene og strategene bak uttalelsen som nå sendes rundt til kirker og organisasjoner verden over. Uttalelsen tar ikke side i konflikten, men legger press på det internasjonale samfunnet til å øke anstrengelsene for en politisk løsning. Særlig fokuseres det på den vanskelige situasjonen som de kristne og andre etniske og religiøse minoriteter befinner seg i, og det uttrykkes sterk bekymring for at så mange av disse nå flykter fra landet hvor de har dype røtter.

– Vi uttrykker også bekymring for kirker og andre helligdommer som nå blir bombet i stykker, og for stadige kidnappinger og pengeutpressing som særlig religiøse minoriteter utsettes for, forteller Brown.

Når det gjelder hva som konkret kan gjøres, oppfordres det internasjonale samfunnet til å anstrenge seg for å beskytte de etniske og religiøse minoritetene. Disse må ikke isoleres som nå, men trekkes med når det en dag skal forhandles om en politisk løsning i landet. En annen viktig sak for myndighetene er å støtte frivillige organisasjoner og kirker inne i Syria som gjør en formidabel innsats for de mange nødlidende. Det gjelder også dem som arbeider med flyktningene på grensene.

Kirker og kristne organisasjoner oppfordres til å skrive til FNs spesialutsending til Syria og be ham om å arbeide særlig for de etniske og religiøse minoritetene i landet. Alle kirker oppfordres også til å markere en bønnedag for Syria søndag 23. juni 2013, som også er verdens flyktningssøndag. Stefanusalliansen stiller seg bak denne oppfordringen og vil sende ut bønneemner og informasjon.

– Vi i Stefanusalliansen vil nå starte en aksjon der vi ber våre 6000 appellvenner om å skrive brev til FNs spesialutsending, forteller Ed Brown. – På den måten støtter vi opp om FNs anstrengelser, men de mange brevene vil også legge press ved å minne om hvor viktig det er at de religiøse og etniske minoritetene i landet blir sett og beskyttet så langt det er mulig.

For ytterligere informasjon/intervju, kontakt Stefanusalliansens menneskerettighetsrådgiver Ed Brown, tlf. 23408815/ 97725015.


Vedl.: Istanbul Statement on the Church in Syria. Issued by the Religious Liberty
Partnership.
April 2013

Stefanusalliansen er en kristen menneskerettighetsorganisasjon med fokus på trosfrihet. Under mottoet «Sammen for de forfulgte» formidler Stefanusalliansen støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.