Handel og Kontor i Norge

Ber kunder og arbeidsgivere tenke seg om

Pressemelding   •   des 06, 2013 10:15 CET


Helt siden Bondevik-regjeringa opphevet åpningstidsloven i 2003 har det vært fritt fram å holde åpent 24 timer i døgnet seks dager i uken. Også de tre siste søndagene før jul er det nå fritt fram å holde åpent. Det betyr et stort press mot de ansatte.

I Handel og Kontor mener vi tiden er kommet for å sette søkelyset på de ansatte, det må være lov å stoppe opp og tenke seg om. Samtidig har saken blitt aktualisert med den nye regjeringas forslag om å gjøre søndagsåpent til regelen, ikke unntaket.

I arbeidsmiljøloven heter det at ”Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.” I alle andre yrkesgrupper skal behovet for nattarbeid altså løpende vurderes. Men per i dag er det innen varehandelen arbeidsgiver som alene bestemmer om dette er nødvendig.

Loven er altså ikke lik for alle. Mens andre yrkesgrupper har et vern etter arbeidsmiljøloven, har ansatte i varehandelen ikke vern mot nattarbeid overhodet. Det samme gjelder altså helgearbeidet de siste søndagene før jul. En av flere konsekvenser av dette er for eksempel at Arbeidstilsynet ikke kan kobles inn for å vurdere bruken av nattarbeid.

Vårt ønske er å få kartlagt statusen i næringa og få fakta på bordet. Hvor mange jobber, hvem jobber, hvordan har utviklingen i næringa vært siden 2003. Med fakta på bordet mener vi det vil være lettere å se hvor veien bør gå videre og hvor og hvordan det trengs opprydding i regelverket.

Handel og Kontor ønsker at de ansatte innenfor varehandelen skal ha det samme vernet mot nattarbeid og arbeid på søndager som alle andre yrkesgrupper i samfunnet. Vi mener det må la seg gjøre å få til dette på en måte som også ivaretar forbrukernes og næringas interesser.