Mattilsynet gammel

Ber om uttalelse fra VKM om hygieniske sider ved å bruke slam og bunnfall fra fiskeanlegg som gjødsel

Pressemelding   •   okt 11, 2010 09:02 CEST

Bestilling sendt: 2010.10.08

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gi en uttalelse om hygieniske sider ved bruk av slam og bunnfall fra klekkeri-, settefisk- og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel i forhold til dagens krav i forskrift om organisk gjødsel.


Mattilsynet ber VKM spesielt kommentere hva et eventuelt fritak fra hygienekrav og relaterte analysekrav vil bety for risikoen for spredning av fiskesykdommer.


Se lenke til forskrift om organisk gjødsel i høyre spalte.


Mattilsynet mottar gjerne skriftlige innspill på dette utkastet innen 22. oktober. Ikke alle innspill kan etterkommes, men de vil bli vurdert.


Bestillingsbrevet til VKM er vedlagt nedenfor.


Kontaktperson i Mattilsynet
Torhild Tveito Compaore, rådgiver i seksjon planter, økologi og GM ved hovedkontoret
Tlf. 64 94 43 29


Last ned: