Norsk institutt for skog og landskap

Beredskap for vindfellinger og granbarkbiller

Pressemelding   •   des 02, 2009 15:34 CET

Store fangster av barkbiller stiller krav til beredskap.
Det fanges nå omtrent like mange barkbiller i Trøndelag og på Helgeland som i Sør-Norge. Det er trolig de varme somrene på 2000-tallet som har hjulpet billene i Midt-Norge. I Sør-Norge er det fortsatt store billefangster, men nivået har ikke økt vesentlig i forhold til i fjor.
Mange steder er granbarkbillene nå så tallrike at de kan overskride terskelen for angrep på levende skog dersom vi får store stormfellinger i vinter. Varme og tørre forhold for billene neste sommer vil også øke risikoen for barkbilleutbrudd.
Stormen Gudrun i 2005 resulterte i enorme vindfellinger av trær i Sør-Sverige. Takket være stor innsats ble mye av tømmeret fraktet ut før en ny billesesong var i gang. Uten dette hadde det trolig blitt barkbilleutbrudd. En nasjonal beredskapsplan kan være avgjørende for hvordan en tilsvarende situasjon vil bli håndtert i Norge.
Bestandene av barkbiller i Norge overvåkes av Skog og landskap og skogbruksmyndighetene i 12 fylker, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Hvert år fanges det biller godt over 500 feller i ca 100 kommuner. Helt siden 1979 har fangstresultatene vært et viktig grunnlag for å bedømme faren for angrep på skogen de kommende år, og for å øke vår kunnskap om hva som bestemmer billebestandenes vekst og fall.
Kontaktperson(er):
Seniorforsker - Bjørn Økland
Telefon:64948000
Mobil:
E-post:bjorn.okland@skogoglandskap.no