Envac Norge AS

Bergen sentrum bygges ut med moderne infrastruktur

Pressemelding   •   nov 04, 2010 14:21 CET

Det svenske miljøteknikkselskapet Envac AB har i disse dager vunnet den største enkeltkontrakt i selskapets historie. Kontrakten omhandler et underjordisk avfallsinnsamlingssystem for Bergen sentrum i Norge. Kontrakten er skrevet mellom Envac Norge AS, et heleid datterselskap av Envac AB, og BossNett AS som er en del av BIR AS. BIR AS er et av Norges største kommunale renovasjonsselskap. Og eies av Bergens Kommune + åtte andre omegnskommuner.

Kontrakten, som er på drøye 210 millioner norske kroner, omfatter et nøkkelferdig underjordisk avfallssystem for Bergen sentrum, samt 10 års drift og vedlikehold. Installasjonen er dimensjonert for å betjene 7 718 boliger i Bergen sentrum, samt avfall fra drøyt 800.000 m2 næringsarealer av ulikt slag.  

Tre avfallstyper kommer til å bli transportert i det underjordiske rørsystemet: restavfall, papir og plast, der restavfallet går til forbrenning og papir +  plast går til materialgjenvinning.

Det har lenge vært et prioritert mål å kunne tilby tilsvarende kildesortert avfallsinnsamling i Bergen sentrum som i andre deler av Bergen kommune og omegnskommunene. For å kunne samle inn flere avfallstyper har det frem til i dag vært savnet lagringsarealer for beholdere og containere i den gamle bykjernen. Fremkommeligheten for renovasjonsbiler har også vært en utfordring i det historisk sårbare miljøet. Når Bergen Kommune for noen få år siden besluttet å bygge ut fjernvarme i sentrum oppstod koordineringsmuligheter for installasjon av en annen moderne infrastruktur. I tillegg til installasjon av fjernvarme og det underjordiske avfallstransportsystemet fra Envac gjennomføres en renovering av vann- og avløpsnett samt bygging av en ny bybane.

”I tillegg til at dette er den største enkeltkontrakt tildelt Envac er det også den største installasjonen i en eksisterende bykjerne i Norden”, forteller Morten Straume, Adm. dir. Envac Norge AS. ”Det er et gjennombrudd for installasjoner av avfallssug i kulturelt og historisk ømfintlige bymiljø. Vi ser at flere andre byer i Norden følger dette prosjektet med interesse. Fremfor alt er vi imponert av hvordan Bergen kommune kombinerer installasjonen av avfallssugsystemet med andre infrastrukturløsninger, noe som både reduserer installasjonskostnaden og minimerer belastningen for byens innbyggere og næringsliv. Vi forventer at denne type installasjoner vil bli aktuelle for mange flere byer som vil ha et moderne og fint bymiljø og samtidig slippe åpen håndtering av avfall på gater og torg.”

”BossNett ser frem til et positivt samarbeid med Envac”, uttaler Laila Mjanger, daglig leder BossNett AS.

Installasjonen er beregnet å være ferdig om 10 år.

Fakta:

  • Systemet skal betjene 7 718 boliger i Bergen år 2020
  • Total Rørlengde er 12 430 meter
  • Systemet tar hånd om 3 avfallstyper, papir, plast og restavfall
  • Rørdiameter er 500 mm

 

For mer informasjon, vennligst kontakt

Morten Straume, generelt, Norge 

E-mail: morten.straume@envac.no  Mobil: +4790170955

eller

Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication Envac Group

E-mail: jonas.tornblom@envac.se Mobil: +46 (0)702 46 18 44

Envac Konsernbeskrivelse 2010

Envac er et av de ledende miljøteknikkselskap i Sverige og oppfant avfallssug i begynnelsen av 1960-tallet. I dag finnes systemet installert over hele verden – i boligområder, næringsområder, bykjerner, industrikjøkken, sykehus og flyplasser. Envac er verdensledende innen avfallssug med 30 kontorer i 20 land i Europa, Midt-Østen, Asia, Nord- og Sydamerika.

Avfallssug fra Envac er en holdbar miljøriktig investering da systemet kombineres med øvrig infrastruktur, eksempelvis elektrisitet, avløp og vann.

I 2009 omsatte Envac for 1 300 millioner SEK med en ordreinngang på drøyt 1 000 millioner SEK. Antall ansatte utgjorde 600 personer.

Adm. dir. Envac AB, Christer Öjdemark

Markeds- & kommunikasjonsdirektør Envac AB, Jonas Törnblom

 

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: www.envacgroup.com

Envac er et heleid (100 %) datterselskap til Stena Adactum AB, et selskap i Stena sfæren med 19 000 ansatte. Omsetningen for 2009 utgjorde 47 061 millioner SEK og resultat før skatt utgjorde 1 750 millioner SEK.