KLP

Best kundetilfredshet i bedriftsmarkedet

Pressemelding   •   nov 14, 2011 14:09 CET

KLP har de mest tilfredse og lojale bedriftskundene, viser årets EPSI-analyse av kundetilfredsheten i skadeforsikringsbransjen.

- Kundenes tilbakemeldinger er alltid viktige innspill i vår utvikling. Å få de beste tilbakemeldinger i bransjen er en anerkjennelse til våre ansatte, som gjør en fremragende jobb i samhandling med våre kunder, sier direktør Elin Evjen Hagen i KLP.

Før og etter skade

Med en kundetilfredshet på drøye 72 poeng har KLP en score som er bedre enn hva tilfellet er for konkurrentene. KLP scorer høyere enn konkurrentene på alle de målte parametrene.

 - Det er spesielt gledelig at vi innfrir forventninger i kundedialogen både før og etter en skade. Kunden er i fokus, og vi står på hver dag for å forenkle kundens hverdag, sier hun.

Høye forventninger

I tillegg til kundetilfredshet beregnes indeksverdier på image/merkevare, forventninger, produktkvalitet, servicekvalitet, verdi for pengene og lojalitet.

KLP skiller seg ut med høyere score enn konkurrentene på både produkt- og servicekvalitet, og ved at kundene har vesentlig høyere forventninger til selskapet.

Blant de spurte som hadde hatt en skadesak, var KLPs kunder de som var mest fornøyd med saksbehandlingen. 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 285 milliarder kroner.