Aspelin Ramm

Betongelementprisen til Vulkan

Pressemelding   •   okt 25, 2012 15:59 CEST

Juryens begrunnelse
”Vulkan er et unikt prosjekt der en har tatt i bruk nye materialer og utnytter produktet glassfiberarmerte betong på unik måte. Fasadene er spennende utformet der alle overganger er nøye gjennomtenkt og presist utformet. Området ved Akerselven er tilført en unik bebyggelse som gjør kvartalet attraktivt både for næringsvirksomhet, byrom og som boområde. På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Niels Torp AS arkitekter for deres arbeid med Vulkan Søndre kvartal.”

Prisen deles ut av Betongelementforeningen somønsker å stimulere til oppføring av estetisk gode og funksjonelle bygg. I samarbeid med Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Foreningen for Rådgivere (RIF) etablerte Betongelementforeningen i 1987 ”Betongelementprisen”, som gis som en påskjønnelse for vakre og spennende løsninger i alle slags bygg.Juryens begrunnelse
”Vulkan er et unikt prosjekt der en har tatt i bruk nye materialer og utnytter produktet glassfiberarmerte betong på unik måte. Fasadene er spennende utformet der alle overganger er nøye gjennomtenkt og presist utformet. Området ved Akerselven er tilført en unik bebyggelse som gjør kvartalet attraktivt både for næringsvirksomhet, byrom og som boområde. På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Niels Torp AS arkitekter for deres arbeid med Vulkan Søndre kvartal.”

Prisen deles ut av Betongelementforeningen somønsker å stimulere til oppføring av estetisk gode og funksjonelle bygg. I samarbeid med Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Foreningen for Rådgivere (RIF) etablerte Betongelementforeningen i 1987 ”Betongelementprisen”, som gis som en påskjønnelse for vakre og spennende løsninger i alle slags bygg.

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som vektlegger at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. Vår solide erfaring har blant annet gitt oss muligheten til å delta i komplekse prosjekter som utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen.