Justis- og politidepartementet

Betre forhold for soning ved Åna fengsel

Pressemelding   •   okt 28, 2010 08:56 CEST


Justisministeren opnar torsdag 28. oktober nye og moderne lokalar ved Åna fengsel i Rogaland. Opninga markerer slutten på at innsette må dele celle ved fengselet. Alle innsette i fleirmannsrom får no eiga celle.

Program

10.30:

Velkomen v/fengselsleiar Mette Grude, Åna fengsel.
Nøkkelseremoni: direktør Hilde Nordskogen, Statsbygg og statsråd Knut Storberget

10.50: Kulturelt innslag 11.00: Frå Opstad til Åna, presentasjon av boka: ”Til Jæderen for å trille Tåke”, historia om Opstad tvangsarbeidshus. Introduksjon ved fengselsleiaren, presentasjon ved forfattar Ståle Olsen, tidlegare underdirektør ved Åna fengsel 11.30: Omvising 12.45: Enkel servering, helsingstaler 14.00: Slutt

Pressekontakt: Trond Øvstedal, 97 55 37 45