Strømmestiftelsen

Bevilger en halv million kroner til Haiti

Pressemelding   •   jan 17, 2010 21:21 CET

Strømmestiftelsen setter i gang en større innsamlingsaksjon for jordskjelvofrene på Haiti. Strømmestiftelsen har allerede bevilget en halv million kroner av egne midler til nødhjelpsarbeidet.
- De menneskelige lidelsene etter jordskjelvet er enorme, og et av verdens fattigste land trenger vår hjelp. Dette en humanitær katastrofe som bare blir verre og verre for hver time som går. Menneskene på Haiti trenger vår hjelp nå. Som utviklingsorganisasjon kan vi ikke sitte og se at menneskene på Haiti lider. Vi oppfordrer alle som kan, til å vise sin støtte, sier Strømmestiftelsens kommunikasjonssjef, Trond Backer.
Strømmestiftelsen har gjennom et internasjonalt nettverk av nødhjelp og bistandsorganisasjoner et samarbeid med blant andre to store internasjonale utviklings- og nødhjelpsorganisasjoner, World Relief US og Geneva Global.
Disse har fra dag en vært i gang med nødhjelpsarbeidet på Haiti og i Port-au-Prince, der de mellom annet er ute med medisinsk hjelp til
tusener av mennesker, mellom annet på Kings Hospital i byen. World Relief er også i gang med å hjelpe jordskjelvsofre med vann, tepper, mat til tusener og andre skadde og hjemløse.
- Vårt nødhjelpsarbeid blir kanalisert gjennom disse to organisasjonene og for å fortsette det arbeidet som allerede er satt i gang gjennom våre partnere, setter vi i gang denne aksjonen, sier Trond Backer.
Støtte til jordskjelvofrene på Haiti kan gis på kontonummer: 6319 07 62000

Bildetekst:
Dr. Hubert Morquette, Worls Reliefs landdirektør på Haiti fåt hjelp, bant annet av Dr. Ester Gwan også fra World Releif til arbeidet med å undersøke en hardt skadet pasient.

Kontaktperson(er):
Informasjonsleder - Egil  Mongstad
Telefon:+47 38127518
Mobil:+47 95289394
E-post:egil.mongstad@stromme.org

Kommunikasjonssjef - Trond Backer
Telefon:+47 90117500
E-post:Trond.Backer@stromme.org

Lenker
http://www.strommestiftelsen.no