Borgestad Industries ASA

BIND - Rapport for 4.kvartal og for året 2009

Pressemelding   •   feb 22, 2010 09:57 CET

Stabilitet i tøffe tider

Borgestad Industries omsatte i 2009 for 413 millioner kroner med et driftsresultat på 15 millioner kroner. Borgestad Industries avslutter fjoråret med det sterkeste driftsresultat for et 4. kvartal i
selskapets historie, og leverer gode resultater i et år der etterspørselen etter ildfaste produkter har
vært langt lavere enn normalt.

Rapport med talloppstilling er vedlagt. Se også Webcast på www.borgestadindustries.no

Kontaktpersoner i Borgestad Industries ASA:
- CEO Egil Friestad mobil tlf +46 705746622
- CFO Lars Swerre, mobil tlf +46 706211721

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source: Millistream