Statens landbruksforvaltning, SLF

Biogass – en del av løsningen

Pressemelding   •   jan 07, 2010 11:07 CET

Tirsdag 19. januar arrangerer Statens landbruksforvaltning, i samarbeid med flere andre etater, et nettverksmøte om forskning og utvikling innen biogass. Møtet arrangeres sentralt i Oslo og er åpent for alle med interesse for forskning og utvikling innen biogass.

St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen skisserer behandling av husdyrgjødsel sammen med våtorganisk avfall for produksjon av biogass som det tiltaket i jordbruket med størst reduserende effekt på klimagassutslippene fra sektoren.

Det skjer mye innen forskning og utvikling på biogass, og utviklingen går raskt. Ved å fokusere på det som foregår innen forskning og utvikling i Norge ønsker vi å legge til rette for å bygge faglige nettverk og utveksle erfaringer, som igjen vil bidra til en økt og mer optimalisert utnytting av biogasspotensialet i Norge.

Klikk her for mer informasjon om program for dagen og hvordan du melder deg på

Påmeldingsfrist er mandag 11. januar