Mattilsynet gammel

Biorest og kompost skal oppfylle mikrobelle krav fastsatt i bipoduktsforskriften

Pressemelding   •   nov 05, 2010 17:04 CET

Biorest og kompost skal oppfylle mikrobelle krav fastsatt i bipoduktsforskriften FOR 2007-10-27 nr 1254: Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Ved ESA inspeksjon 6-17 sept 2010 var det påpekt utilfredsstillende etterlevelse av krav på det mikrobiell innholdet av biorest og kompost.

For å bli godkjent skal biogass- og komposteringsanlegg fremlegge dokumentasjon på analyseresultater som viser at de mikrobielle kravene er oppfylt. Ved inspeksjon skal dokumentasjon av analyse resultater kunne kontrolleres. Operatøren skal sørge for at råtnerest og eventuell kompost er i samsvar med følgende mikrobiologiske standardere:

Representative prøver av råtnerester eller kompost som er tatt under eller umiddelbart etter bearbeiding i biogass- eller komposteringsanlegget for å overvåke prosessen, skal oppfylle følgende krav:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g

Eller

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g,

og

representative prøver av råtnerester eller kompost som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager i biogass- eller komposteringsanlegget, skal oppfylle følgende krav:

Salmonella: ikke påvist i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Operatøren skal sikre at råtnerest eller kompost som ikke oppfyller kravene, bearbeides på nytt og dersom det gjelder salmonella, håndteres eller destrueres i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Awatif Aballi
Mattilsynet-HK Seksjon Landdyr og dyrehelsepersonell
Tlf.:51684300/ : 51684359