Biotec Pharmacon ASA

Biotec Pharmacon justerer strategien og reduserer antall ansatte

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:16 CET

Biotec Pharmacon har besluttet å redusere arbeidsstokken i morselskapet med 20 av totalt 35 ansatte på grunn av et redusert aktivitetsnivå etter det negative utfallet av fase III studiene med SBG for diabetessår.

"Det er trist at vi må skille lag med så mange hardtarbeidende og kompetente ansatte, men som følge av utfallet av programmet for diabetessår står vi overfor andre utfordringer med hensyn til både operasjonelle og finansielle muligheter," sier administrerende direktør Lars Viksmoen i Biotec Pharmacon. Nedbemanningen vil berøre alle deler av organisasjonen i morselskapet, både i Tromsø og i Oslo.

Selskapet leter for øyeblikket aktivt etter mulige forklaringer til utfallet av programmet for diabetessår. Selskapet har tillit til at resultatene av denne innsatsen vil gi informasjon og kunnskap som vil sette selskapet i stand til å reetablere en plattform for sitt farmasøytiske utviklingsprogram relatert til den immunmodulerende effekten av SBG på det medfødte immunsystemet.

"Vi må nå justere våre ambisjoner i forhold til våre finansielle muligheter, og planlegger for en organisasjon og et utgiftsnivå som kan finansieres med eksisterende kontantbeholdning og kontantstrøm fra videre vekst av vår lønnsomme enzym-virksomhet. En mulig avhendelse av deler av den ikke-farmasøytiske virksomheten åpner for ytterligere finansieringsmuligheter," sier Svein Mathisen, styreformann i Biotec Pharmacon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direktør Lars Viksmoen, tlf +47 40620870
Styreformann Svein Mathisen, tlf +46 462868567

Source: Millistream / Hug