JOIN good forces

Bistanden er 60 år – klar for pensjonering eller fornyelse? Åpen fagdag i Kristiansand 24. oktober

Pressemelding   •   okt 09, 2012 10:00 CEST

Bistanden er blitt profesjonalisert og byråkratisert, og har den også stivnet? I de senere årene har vi sett en sterk oppvekst i private bistandstiltak, noe som på mange måter minner om starten.

Bistanden har passert 60 år, bør den pensjoneres?

Seminar på FN-dagen 24. oktober 2012
Kl. 10.15-12.00 i Sigrid Undsets Hus (46) Aula-118:

 10.15-11.00  Krise i bistanden?
Refleksjoner over bistand gjennom 60 år
(Arne Olav Øyhus, Institutt for utviklingsstudier, UIA)

 11.15-12.00  Om å «gjøre godt»: en introduksjon til forskning på fenomenet privatisert, individualisert bistand
(Hanne Haaland og Hege Wallevik, Institutt for utviklingsstudier, UiA)

 12.00-12.30 Kaffe, te og rundstykker utenfor B1-007 i Hovedbygget

Kl. 12.30-14.00 i B1-007 

• 12.30-13.00  Starten på en analyse av privatisert bistand:
«Hvorfor, hvordan og ideer om utvikling»
(Hanne Haaland, Hege Wallevik, Institutt for utviklingsstudier, UiA og Asle Jøssang, Mediehøgskolen Gimlekollen)

• 13.00 – 13.30  Tanker om formidling: «Medievennlighet og salgbarhet, eller renskårne idealer?» (Gunvor Andresen, FN-Sambandet)

• 13.30-14.00  Spørsmålsrunde og avslutning

 Bistand og bankende hjerter – engasjement og utfordringer

Kveldsarrangement på Arkivet klokken 19.00
Bistandsarbeid er avhengig av bankende hjerter og engasjement. Slik var starten på bistandssektoren som etter hvert ble profesjonalisert og statsregulert, og i de senere årene har vi sett en ny, kraftig vekst i private innsamlinger og prosjekter.

Denne nye trenden blir nå gjenstand for et forskningsprosjekt. Hvor mange mennesker som er involvert, hvilke type tiltak det dreier seg om, hvor mange midler som genereres bare på Sørlandet, er ukjent.  Hva gjøres, hvordan fungerer tiltakene når det gjelder relasjoner og gjensidige oppfatninger mellom givere og mottakere, hvordan fungerer prosjektene i den større samfunnsmessige konteksten; i forhold til mange andre aktører og interesser?

I forlengelse av dagsprogrammet på UiA, inviteres det til en kveldssamling på Arkivet. Med utgangspunkt i et nytt forskningsprosjekt om Haydom sykehus i Tanzania, blir temaet for kvelden privatisert bistand satt inn i større samfunnsmessige kontekster, etterfulgt av bevertning og en samtale mellom aktører fra private prosjekter.

Program: 

 19.00  Velkommen og innledende ord (Gunvor Andresen, FN-sambandet)

 19.15  «Haydom, – nye perspektiver og nye spørsmål»
(Asle Jøssang, Mediehøgskolen Gimlekollen)

 20.00 Samtalepanel med Thom Topstad fra Facing a Child, Oddvar Espegren fra JOIN good forces, Sigrun Saltbones fra Refugee Alliance, Eyvind Mikkelsen fra Gambia StartUp og Thore Westermoen fra Stiftelsen Haydoms venner
Moderatorer Hege Wallevik og Hanne Haaland, UiA

Bevertning  Kr. 100 (50,- stud.)

Arrangør Fagrådet for utviklingsstudier:
FN-sambandet, Universitetet i Agder, Ansgar teologiske høgskole, GRID Arendal, JOIN good forces, Mediehøgskolen og Strømmestiftelsen

PDF fil av brosjyren finner du her: Fagdag brosjyre 2012

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. www.joingoodforces.no