Bjørge ASA

Bjørge ASA - Finansiell kalender 2010

Pressemelding   •   jan 15, 2010 09:39 CET

Finans kalender 2010:
25. Februar 2010, 4. kvartalspresentasjon 2009
6. Mai 2010, Generalforsamling
7. Mai 2010, 1. kvartalspresentasjon
26. August 2010, 2. kvartalspresentasjon
5. November 2010, 3. kvartalspresentasjon

Det tas forbehold om endringer i datoene.

For Bjørge ASA
Steinar Aasland
CEO

Kontakt:
Steinar Aasland
CEO
Telefon: 90642696

Trine S. Romuld
CFO
Telefon: 99163632

http://www.bjorge.no">www.bjorge.nohttp://<http://www.bjorge.no/>"><http://www.bjorge.no/>

Bjørge ASA leverer prosess- og sikkerhetskritisk utstyr og systemer samt et komplett tjenestespekter for å ivareta leveransene i et levetidsperspektiv. Dette sikrer fokus på optimal drift og reduserte levetidskostnader. Bjørge har lang erfaring som leverandør til olje- og gassmarkedet i Norge og utvalgte markeder internasjonalt og representerer noen av verdens ledende leverandører. I tillegg satser Bjørge betydelig på egen teknologi og systemintegrasjon. Bjørge
har 525 ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12