Bjørge ASA

Bjørge ASA gjør endringer i konsernledelsen

Pressemelding   •   jan 05, 2010 09:40 CET

Steinar Aasland overtar som ny konsernsjef i teknologiselskapet Bjørge ASA, og
Trine Sæther Romuld er ansatt som konserndirektør med ansvar for finans og
økonomi.

Steinar Aasland har lang industriell ledererfaring og omfattende bakgrunn fra
olje & gass, og kommer sist fra stillingen som administrerende direktør i
Ahlsell Norge. Aasland erstatter Stig Feyling som konsernsjef med virkning fra i
dag, tirsdag 5. januar 2010.

- Bjørge går inn i en ny fase i selskapets utvikling. Det er derfor naturlig for
meg å tre ut og ta fatt på nye utfordringer. Både styret og jeg er enig om at
dette er riktig og bør skje raskt etter at Aker Capital Fund og HitecVision,
gjennom selskapet Bokn Invest, har tatt kontroll over Bjørge, sier Stig Feyling.

Feyling har vært ansatt i Bjørge i syv år, hvorav de siste tre årene som
konsernsjef. Han vil nå gå inn i sentrale roller i andre selskaper som eies av
HitecVision.

- Stig Feyling har de siste årene, sammen med sin ledergruppe og de
ansatte, bygget Bjørge stein på stein. Omsetningen er doblet og selskapet har
gått fra å være en mekanisk bedrift til å bli et teknologifokusert konsern.
Styret takker Feyling for innsatsen. Samtidig er vi glade for at Steinar Aasland
har takket ja til å gå løs på en krevende etappe i arbeidet med å styrke og
utvikle selskapet, sier styreleder Frank O. Reite i Bjørge.

Steinar Aasland (43) har vært administrerende direktør i Ahlsell Norge siden
2004. Under Aaslands lederskap økte selskapets omsetning fra 800 millioner
kroner til 5,5 milliarder kroner. Fra 1992 til 2004 hadde han ulike
lederstillinger i Stavanger Rørhandel, som da ble kjøpt opp av svenske Ahlsell.
Aasland har teknisk utdanning i maskinteknikk, og har mastergrad innen ledelse
og strategi.

- Bjørge er et konsern med en spennende portefølje av selskaper og produkter med
sterke markedsposisjoner. Potensialet er fortsatt stort. Jeg ser frem til å være
med å videreutvikle selskapet sammen med ansatte, eiere, kunder og leverandører,
sier Steinar Aasland.

Ledelsen i Bjørge styrkes ytterligere med ansettelsen av Trine Sæther Romuld
(41) som konserndirektør med ansvar for finans og økonomi. Hun kommer fra
stillingen som CFO og investeringsdirektør i Converto Capital Management, som er
investeringsrådgiver for Aker Capital Fund. Sæther Romuld er utdannet
statsautorisert revisor fra NHH, og har tidligere blant annet vært
konserndirektør i Aker ASA, CFO i Aker Drilling og CFO i Marine Harvest.

Den nye konsernledelsen i Bjørge vil bestå av Steinar Aasland, Tor Hellestøl,
Erik Christensen og Trine Sæther Romuld. Sistnevnte vil tiltre stillingen
gradvis, men full tid fra slutten av mars.

- Stafettvekslingen på ledersiden gir kontinuitet, og skjer i en tid med god
aktivitet i konsernet. Bjørge går inn i et nytt år med fokus på å øke salget og
sikre effektiv gjennomføring av prosjekter. Strategien er å vokse innenfor
dagens områder, og med en større andel av omsetningen innenfor service og
vedlikehold, sier majoritetseiernes representanter, Frank O. Reite og Atle Eide,
i Bjørges styre.

Seniorpartner Atle Eide i HitecVision ser frem til å fortsette samarbeidet med
Stig Feyling. Det vil skje gjennom styreverv og tett oppfølging av andre viktige
HitecVision-kontrollerte selskaper. Feyling vil gå inn som styreleder i Technor,
og styremedlem i Valco.

I henhold til Bjørges ansettelsesavtale med Stig Feyling, vil han få 12 måneders
etterlønn, til sammen 2,1 millioner kroner. I tillegg får han utbetalt kr 1,6
millioner kroner i opparbeidet bonus gjennom flere år.

Steinar Aasland vil som konsernsjef i Bjørge ha en årslønn på 2 millioner
kroner.


Stavanger, 5. januar 2010.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt
Bjørge ASA v/ Styrets leder, Frank O. Reite tlf 915 80 604


+------------------------------------------------------------------------------+
|  |
|Bjørge ASA leverer prosess- og sikkerhetskritisk utstyr og systemer samt et |
|komplett tjenestespekter for å ivareta leveransene i et levetidsperspektiv. |
|Dette sikrer fokus på optimal drift og reduserte levetidskostnader. Bjørge har|
|lang erfaring som leverandør til olje- og gassmarkedet i Norge og utvalgte |
|markeder internasjonalt og representerer noen av verdens ledende leverandører.|
|I tillegg satser Bjørge betydelig på egen teknologi og systemintegrasjon.  |
|Bjørge har 525 ansatte. |
|  |
|Bokn Invest AS eier 76,5 prosent av aksjene i Bjørge. Fondene HitecVision |
|Private Equity V og Aker Capital Fund står bak Bokn Invest. Dette selskapet |
|eier kun aksjer i Bjørge. |
|  |
|Hitec Vision er blant de største private equity-investorer i Europa som |
|fokuserer på olje- og gass-industrien.  HitecVision forvalter to fond med en |
|samlet kapital på rundt 7 milliarder kroner, for ledende investorer i Norge og|
|utlandet. Fondene investerer i vekstselskaper i olje- og gassindustrien. Med |
|røtter tilbake til midten av 1980-tallet har HitecVision-teamet gjort mer en |
|70 investeringer/nyetableringer og realisert over 60 selskaper, inkludert syv |
|børsnoteringer. HitecVision har 27 ansatte fordelt på hovedkontoret i |
|Stavanger og avdelingskontorer i Oslo, Aberdeen og Houston. |
|  |
|Converto Capital Management forvalter Aker Capital Fund, et investeringsfond |
|med en samlet kapital på rundt 1,5 milliarder kroner og 11 porteføljeselskaper|
|innenfor offshore, sjømat, shipping og skipsbygging. Converto Capital |
|Management har 8 ansatte ved kontoret i Oslo, og teamet har bred finansiell og|
|industriell erfaring. Converto Capital Management og Aker Capital Fund er |
|majoritetseid av Aker ASA. |
|  |
+------------------------------------------------------------------------------+

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1370183]

Source: Millistream / Hug