Bjørge ASA

Bjørge Eureka tildeles ordre på Gudrun

Pressemelding   •   nov 18, 2010 09:30 CET

Bjørge Eureka AS, et datterselskap i Bjørge ASA, har blitt tildelt tre
kontrakter av Aibel AS til den Statoil opererte Gudrun plattformen. Bjørge
Eureka skal levere brannvanns-pumper, kondensat-pumper og en nødgenerator til en
samlet verdi av 70 MNOK. Utstyret skal leveres i fjerde kvartal 2011.

Bjørge Eureka er en pumpeleverandør med 30 års erfaring innen pumpeteknologi og
dekker de fleste pumpe-applikasjoner innenfor olje & gass industrien.
Hovedapplikasjonene er brannvanns-pumpepakker, sjøvannsløfte pumper, cargo
pumper, olje eksport pumper, prosess pumper, utility & misc pumper,
produsertvanns-pumper og vanninjeksjons-pumper. Bjørge Eureka leverer avansert
vedlikehold og service med originale reservedeler og tilbyr også tjenester
innenfor oppgraderinger, modifikasjoner, utstyrs-testing og installasjon.


For Bjørge ASA
Steinar Aasland
CEO


For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:

Erik Christensen
EVP Bjørge ASA
Telefon: +47 951 42 633

Eller:

Jon Kjetil Jutulstad
Salgsdirektør,
Bjørge Eureka AS
Telefon: +47 928 40 840


Bjørge ASA leverer prosess- og sikkerhetskritisk utstyr og systemer samt et
komplett tjenestespekter for å ivareta leveransene i et levetidsperspektiv.
Dette sikrer fokus på optimal drift og reduserte levetidskostnader. Bjørge har
lang erfaring som leverandør til olje- og gassmarkedet i Norge og utvalgte
markeder internasjonalt og representerer noen av verdens ledende leverandører. I
tillegg satser Bjørge betydelig på egen teknologi og systemintegrasjon. Bjørge
har 545 ansatte.

Generalforsamlingen i Bjørge ASA besluttet den 20. oktober å fisjonere ut fem av
sine datterselskap i et nytt selskap som midlertidig har fått navnet NewCo.
NewCo vil ha en sterk posisjon i utvalgte nisjemarkeder som leverandør av
prosess- og sikkerhetskritiske løsninger til olje- og gassindustrien, samt
maritime industri. "Nye" Bjørge, som vil bestå av de to gjenværende selskapene,
vil være en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor
ventiler og instrumenter til energi- og offshorebransjen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12