Bjørge ASA

BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER

Pressemelding   •   sep 20, 2010 09:08 CEST

Bjørge ASA vil bli omorganisert i to uavhengige selskaper. Dette medfører at
segmentet som omfatter prosess-, brann- og sikkerhetsløsninger vil bli utskilt
som et eget selskap. Delingen vil skape to fokuserte driftsenheter som vil dra
fordel av opparbeidete markedsposisjoner innenfor servicesektoren i olje- og
gassindustrien. De to adskilte selskapene vil begge forfølge organiske og
strukturelle vekststrategier for å nå målene om å bli markedsleder innenfor sine
segmenter.

Styret i Bjørge ASA ("Bjørge") har den 17. september 2010 besluttet å foreslå
for aksjonærene at selskapet fisjonerer i to atskilte selskaper.
Bjørge-konsernet omfatter i dag to divisjoner som betjener et bredt segment
innenfor olje- og gassindustrien. "Nye" Bjørge har til hensikt å fortsette som
et børsnotert selskap og tilby løsninger innenfor ventiler og instrumentering
for energi- og offshoreindustrien. Det nye, fisjonerte, selskapet ("NewCo") vil
tilby løsninger relatert til prosess-, brann- og sikkerhetssystemer, og vil søke
om å bli notert på Oslo Børs.

Opprettelsen av to adskilte selskaper med økt fokus og fleksibilitet vil komme
selskapets kunder, leverandører og ansatte, samt selskapets investorer til gode.
Som et resultat av fisjonen vil "Nye" Bjørge og NewCo kunne utvikle seg
uavhengig av hverandre og følge forskjellige vekstbaner geografisk og organisk,
samt gjennom fisjons- og oppkjøpsaktiviteter. Det er forventet at fisjonen vil
tre i kraft i desember 2010.

"Som vi ser det har både "nye" Bjørge og NewCo sterke og spennende
vekstmuligheter, og vi ser fram til å støtte selskapene i deres satsing på vekst
og målsetningen om å bli markedsledere innfor sine respektive segmenter i olje-
og gassindustrien. Det er vårt mål å skape to ledende selskaper som på kort tid
vil framstå som attraktive samarbeidspartnere for oljeselskaper og andre større
industrikonsern, samt å tilby interessante investeringsmuligheter for
investorer", uttaler styreformann i Bjørge, Frank O. Reite.

Som meddelt i en egen pressemelding, er hovedaksjonæren i Bjørge, Bokn Invest AS
(som eies av HitecVision og Converto Capital), innstilt på å støtte en offensiv
vekststrategi.

To separate og fokuserte leverandører til olje- og gassindustrien

NewCo satser på å foreta en egen børsnotering i første halvdel av 2011 og vil
etter omorganiseringen bestå av følgende selskaper: Bjørge Safety Systems AS,
Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS, Bjørge FPE AS som omfatter Sontum
Fire & Safety AS, og Bjørge NCT AS..

NewCo har en sterk posisjon i utvalgte nisjemarkeder som leverandør av prosess-
og sikkerhetskritiske løsninger til olje- og gassindustrien, samt maritim
industri. Kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceindustrien.

Selskapet tilbyr en rekke komplette tjenester og løsninger som opprettholder
produksjonen gjennom hele livssyklusen. NewCo vil investere betydelige ressurser
i sine egenutviklede teknologier og integrering av systemer. Selskapet er
posisjonert i industrisegmenter hvor det er forventet sterk vekst, og man har
identifisert en rekke attraktive utviklingsmuligheter innenfor de globale
markedene for prosess-, brann- og sikkerhetssystemer.

Erik Christensen, som i dag er EVP i Bjørge, vil bli konsernsjef i NewCo. Tor
Hellestøl, for tiden EVP i Bjørge, vil bli EVP, M&A og Strategi i det nye
selskapet.

Bjørges nåværende selskaper Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS vil
utgjøre det "Nye" Bjørge ASA.

"Nye" Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester
innenfor ventiler og instrumentering til energi- og offshoreindustrien.
Selskapet er leverandør til den norske olje- og gassindustrien og representer en
rekke av verdens viktige leverandører i det norske markedet. Bjørge utvikler
også skreddersydde løsninger og tilbyr integrering av systemer.

"Nye" Bjørge sikter på å bli markedsleder i grensesnittet mellom ledende,
globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert
engineering, montering, samt interne produktkonfigurasjoner.

Steinar Aasland, som nå er CEO i Bjørge, vil beholde sin stilling etter
fisjonen, og Trine Sæther Romuld vil fortsatt inneha stillingen som EVP & CFO.

Øvrig omorganisering

Ledelsen og styret i Bjørge mener at Bjørge Naxys AS best kan utvikles som et
privateid selskap. Dette begrunnes med at selskapets avanserte subsea
overvåkingssystemer ennå befinner seg i en tidlig kommersialiseringsfase. Som
del av fisjonsplanen vil aksjene i Naxys derfor bli overført til et ikke
børsnotert aksjeselskap som vil bli eid av Bjørges aksjonærer. Selskapets
hovedaksjonær, Bokn Invest, ønsker å støtte Naxys' ekspansjon.

Bjørge NCT, vil bli en del av NewCo og er som meddelt i Bjørge ASAs rapport for
2. kvartal 2010 bokført som "eiendel for salg".

Foreløpig timeplan

Styret i Bjørge ASA vil ca. 29. september 2010 innkalle til ekstraordinær
generalforsamling for å vedta den foreslåtte fisjonen. På samme dato planlegger
man å sende ut et informasjonsmemorandum.For ytterligere informasjon:

Frank O. Reite, Styreformann, tel: +47 915 80 604

Steinar Aasland, CEO Bjørge, tel: +47 906 42 696

Erik Christensen, Kommende CEO NewCo, nå direktør i Bjørge, tel: +47 95 14 26 33

Trine S. Romuld, CFO Bjørge, tel: +47 99 16 36 32Eller besøk http://www.bjorge.no">www.bjorge.noVedlegg: Utvidet børsmelding, og faktaark for "Nye" Bjørge, NewCo og Naxys.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1445227]

Borsmelding:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Bjørge ASA via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug