Mattilsynet gammel

Blåtunge: Sparte millioner på å ikke vaksinere

Pressemelding   •   feb 11, 2010 08:42 CET

- Vi valgte riktig strategi da Norge i 2009 ble rammet av den alvorlige dyresykdommen blåtunge. Vi kunne valgt å vaksinere, det ville på mange måter vært enklere. Men strategien vi valgte sparte Norge for millionbeløp, sa Mattilsynets adm.dir Joakim Lystad på et seminar om dyrehelse onsdag.

Adm. dir. Joakim Lystad snakker om hvordan Mattilsynet møter nye dyresykdommer på et seminar om dyrehelse 10. februar. Seminaret ble arrangert av Veterinærinstituttet, Animalia og Mattilsynet.

Norge stod overfor en ny utfordring på dyrehelseområdet da fire besetninger i Agder fikk påvist blåtunge for ett år siden. Blåtunge rammer drøvtyggere og smitter gjennom insekter, og de norske besetningene ble trolig smittet av sviknott som har blåst over Skagerak fra Danmark. Mens flere europeiske land bekjemper denne sykdommen med vaksinering, valgte norske veterinærmyndigheter en annen strategi: Kartlegging, overvåking og slakt av smittede dyr.

Lystad trekker fram gunstige forhold og en lojal næring som viktige elementer for at vaksinering kunne droppes til fordel for kartlegging og overvåking.

Denne strategien sparte staten for rundt 60 millioner kroner i 2009. Siden vaksinasjon ville vært påkrevd tre år på rad, kommer den totale besparelsen på mer enn 200 millioner kroner.

Veterinærinstituttet publiserte onsdag en vurdering av overvåkingsprogrammet for blåtunge, og i denne konkluderer de med at strategien har vært vellykket: Smitten spredde seg ikke videre og Norge har per nå kontroll over denne sykdommen.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Pressevakttelefonen 06040