Blom ASA

Blom har signert betydelig kontrakt med Infoterra

Pressemelding   •   des 17, 2009 09:58 CET

Blom og Infoterra har signert avtale om å inngå et
partnerskap med hensikt å etablere en unik,
høykvalitets europeisk geografisk database. Databasen
skal i første rekke søke å støtte profesjonelle
brukere og betjene kunder som krever pålitelig,
homogen og uavhengig tilgang til geografiske
informasjonstjenester. Ved å kombinere Infoterras
satellittbilder med Bloms omfattende bibliotek over
flyfoto og 3D by-modeller åpner avtalen muligheten
for å etablere et enhetlig, globalt datasett med unik
dekning, og profesjonell kvalitet og detaljgrad.
Partene vil bygge på Infoterras ekspertise for
verdiøkende tjenester innen geografisk informasjon,
samt fullt ut nyttiggjøre seg av Bloms geoserver
BlomURBEX' dokumenterte egenskaper, for å kunne tilby
en rekke brukervennlige, markedsorienterte tjenester
og applikasjoner for profesjonelle brukere.

Blom og Infoterra anser denne avtalen som det første,
av en lang rekke, initiativ mot å etablere en
profesjonelt sikret database bestående av
høykvalitets geografisk refererte datasett og
tjenester fra flere kilder, som videre vil danne
grunnlaget for profesjonelle geografisk-refererte
tjenester i fremtiden. Blom forventer den
kommersielle verdien for den innledende femårige
perioden vil ligge et sted mellom EUR 15-25
millioner, og tilføre betydelig strategisk verdi til
selskapets langsiktige ambisjoner. I tillegg til
dette ligger det et betydelig potensiale for økt
inntjening gjennom videreutvikling av samarbeidet.
Detaljerte avtalevilkår vil bli avklart innen
utgangen av januar 2010.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Dirk Blaauw, CEO Blom ASA, på tel: +47 22 13 19 20
eller email: dirk.blaauw@blomasa.com.


Om Blom
Blom er en ledende europeisk leverandør innen
innsamling, prosessering og modellering av geografisk
informasjon. Blom besitter unike europeiske databaser
av kart, bilder og modeller. Selskapet leverer data
og løsninger til kunder innen offentlig og privat
sektor, samt konsumentmarkedet, og muliggjør for
partnere å utvikle applikasjoner basert på selskapets
databaser, lokasjonsbaserte tjenester og
navigasjonsløsninger. Blom har mer enn 1 300 ansatte
og datterselskaper i 13 land. Hovedkontoret ligger i
Oslo, Norge. Blom er notert på Oslo Børs (BLO). For
ytterligere informasjon, gå inn på selskapets
nettsider, www.blomasa.com


Om Infoterra
Infoterra er en ledende leverandør av produkter og
tjenester innen geografisk informasjon. Selskapets
portfolio av løsninger innen geografisk informasjon
inkluderer innsamling av flybåren - og satellittdata,
etablering av geografisk informasjon, administrering
av databaser, samt outsourcing. Infoterra tilbyr
rådgivning innen geografisk informasjon på global
basis. Selskapet har store kunder innen det
offentlige, forsvaret, forsikringsbransjen, utilities-
industrien, ingeniørbransjen, samt innen olje-, gass-
og mineral-undersøkelser. Infoterra er en
forretningsvirksomhet under the Earth Observation
Division of Astrium Services. Astrium er Europas
ledende spesialist innen jordobservasjon og rom-
relaterte tjenester. For mer informasjon, vennligst
besøk selskapets nettsider, www.infoterra.com.