Blom ASA

Blom tildelt avtale i Mongolia på NOK 20 millioner

Pressemelding   •   feb 03, 2010 09:07 CET

Blom har blitt tildelt en kontrakt i Mongolia av The Millenium Challenge Account - Mongolia (MCA-M) som en del av prosjektet Property Rights Project. Kontrakten har en verdi på NOK 20 millioner, og vil bli sluttført innen tre år. Prosjektet er finansiert av Millenium Challenge Corporation (MCC).

Blom vil bistå med etablering av prosesser for å gjøre eiendomsregistrering i Mongolia mer effektivt innen både statlige og private sektorer. I mer detalj vil Blom blant annet gjennomføre full analyse og gi anbefalinger for hvordan forbedre IT-systemene, prosessene og prosedyrene innen eiendomsregistrering, utvikle styrings- og retningsplaner, samt digitalisere dataen.


For mer informasjon vennligst kontakt:

Håkon Jacobsen, COO Blom ASA
Tel: +47 22 13 19 33
Email: hakon.jacobsen@blomasa.com


Om Blom
Blom er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom besitter unike europeiske databaser av kart, bilder og modeller. Selskapet leverer data og løsninger til kunder innen offentlig og privat sektor, samt konsumentmarkedet, og muliggjør for partnere å utvikle applikasjoner basert på selskapets databaser, lokasjonsbaserte tjenester og navigasjonsløsninger. Blom har mer enn 1 150 ansatte og datterselskaper i 13 land. Hovedkontoret ligger i Oslo, Norge. Blom er notert på Oslo Børs (BLO). For ytterligere informasjon, gå inn på selskapets nettsider, www.blomasa.com

Source: Millistream